CESA - Center for Socialt Arbejde

CESA er en nonprofit-, innovativ forening, der sælger ydelser indenfor det sociale område. Indsatsen tilrettelægges ud fra borgerens behov, og vi lægger vægt på høj socialfaglig kvalitet.

Vores værdigrundlag er humanistisk, og vi arbejder ud fra den grundlæggende opfattelse, at en persons udvikling sker i et anerkendende samspil mellem mennesker. Derfor har vi fokus på barnet/den unges udfordringer i et tæt samspil med familie og netværk.

Vi gør udelukkende brug af veldokumenterede og godkendte metoder og terapiforløb, som styrker selvværd og trivsel hos barnet, den unge og familien som helhed.

Vi er i dialog med kommunen om hver enkelt sag og tilrettelægger det individuelle forløb i tæt samspil med en socialrådgiver, så den rette indsats tages i brug. Det betyder også, at vi arbejder fleksibelt og angriber de enkelte sager med den indsats, der virker!

Ring til os i dag
Står du i en udfordrende situation eller har brug for hjælp?
Damkjærgård

Børne- og ungehjem for børn og unge i alderen 6-25 år på en landlig ejendom ved Harndrup. Vi har bl.a. trampolin, bål sted, heste, 

Fristedet

Tilbyder støtteophold til børn/unge i alderen 6-18 år med adfærdsmæssige problemer ved Ørbæk. Vi har aktivitetsrum med…

Samvær

Vi har samværslokaliteter i Vejle, Odense og Ringe, og møder også gerne op hos plejefamilier, opholdssteder eller…

Behandlingstilbud til børn og unge

Et gratis behandlingstilbud til børn og unge i alderen 6-24 år fra familier med stof- eller alkoholmisbrug. Formålet med…

Pædagogisk behandlingsindsats og måltidsstøtte for unge med svære spiseforstyrrelser

CESA har fået stor erfaring i arbejde med unge med svære spiseforstyrrelser. Formålet er at træne kompetencer og færdigheder for at muliggøre en tilbagevenden til skolegang og hverdagsliv. Ligeledes bryde uhensigtsmæssige mønstre i familien og give dem nye strategier og handlemuligheder.

Behandlingsindsatsen er dobbeltsporet med fokus på både det somatiske og den psykiske tilstand. Den unge skal have hjælp til at løse de problemer, som har medført spiseforstyrrelsen. Spiseforstyrrelsen er et symptom og skal derfor behandles som et symptom og ikke som en isoleret sygdom.

Måltidsstøtten skal motivere den unge i tilberedelse af måltider efter kostplan samt spise det afmålte måltid og håndterer de udfordringer der kan opstå i forbindelse med måltiderne. Desuden gennem pædagogiske aktiviteter

Spiseforstyrrelse

Om os

CESA – Center for Socialt Arbejde er en selvejende forening med en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges på den årlige generalforsamling.

Bestyrelsen er sammensat af politikere, plejeforældre og øvrige medlemmer af foreningen.

Det daglige arbejde varetages fra kontoret i Ringe og Vejle af en centerchef, 1 souschef/projektleder, 3 behandlingskoordinatorer, 2 social- og samværskoordinatorer, 2 terapeuter, 2 psykologer og 1 sekretær. Derudover 1 afdelingsleder af opholdsstedet Damkjærgård og 1 afdelingsleder af aflastningstilbuddet Fristedet.     

Der er derudover ansat personale på opholdsstedet Damkjærgaard og aflastningstilbuddet Fristedet, en antal plejefamilier, pædagogisk personale til samvær- og konsulentopgaver, færdighedstrænere, familiebehandlere og støtte/kontaktpersoner.