CESA - Center for Socialt Arbejde

CESA er en innovativ forening, der sælger ydelser indenfor det sociale område. Indsatsen tilrettelægges ud fra brugerens behov, og vi lægger vægt på høj socialfaglig kvalitet.

​Værdigrundlaget er humanistisk, og vi arbejder ud fra den grundlæggende opfattelse, at en persons udvikling sker i et anerkendende samspil mellem mennesker.

Vi er samtidig en non profit forening med konkurrencedygtige priser.

Vi har nogle faste ydelser men laver gerne individuelle løsninger, der er skruet sammen efter borgerens og kommunens behov. 

Ring til os i dag
Står du i en udfordrende situation eller har brug for hjælp?
Fristedet

Et aflastningstilbud til børn/unge i alderen 6-18 år med adfærdsmæssige problemer ved Ørbæk. Vi har aktivitetsrum med…

Opholdsstedet Damkjærgaard


Opholdssted for børn og unge i alderen 7-25 år på en landlig ejendom ved Harndrup. Vi har 2 heste, trampolin, bål sted og en…

Behandlingstilbud til børn og unge

Et nyt gratis behandlingstilbud til børn og unge i alderen 6-24 år fra familier med stof- eller alkoholmisbrug. Formålet med…

Samvær

Vi har egne samværslokaliteter i Vejle, Odense og Ringe, og møder også gerne op hos plejefamilier, opholdssteder eller…

Pædagogisk behandlingsindsats og måltidsstøtte for unge med svære spiseforstyrrelser

CESA har fået stor erfaring i arbejde med unge med svære spiseforstyrrelser. Formålet er at træne kompetencer og færdigheder for at muliggøre en tilbagevenden til skolegang og hverdagsliv. Ligeledes bryde uhensigtsmæssige mønstre i familien og give dem nye strategier og handlemuligheder.

Behandlingsindsatsen er dobbeltsporet med fokus på både det somatiske og den psykiske tilstand. Den unge skal have hjælp til at løse de problemer, som har medført spiseforstyrrelsen. Spiseforstyrrelsen er et symptom og skal derfor behandles som et symptom og ikke som en isoleret sygdom.

Måltidsstøtten skal motivere den unge i tilberedelse af måltider efter kostplan samt spise det afmålte måltid og håndterer de udfordringer der kan opstå i forbindelse med måltiderne. Desuden gennem pædagogiske aktiviteter

Spiseforstyrrelse

Om os

CESA – Center for Socialt Arbejde er en selvejende forening med en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges på den årlige generalforsamling.

Bestyrelsen er sammensat af politikere, plejeforældre og øvrige medlemmer af foreningen.

Det daglige arbejde varetages fra kontoret i Ringe af en leder, 1 projekleder, 1 social- og familiekonsulent, 3 social og samværskoordinatorer, 2 terapeuter, 1 psykolog og 1 sekretær.

Der er derudover ansat et antal plejefamilier, pædagogisk personale til samvær- og konsulentopgaver, færdighedstrænere og støtte/kontaktpersoner.