Støttekontaktperson

Støttekontaktperson

CESA – Center for Socialt Arbejde har tilknyttet personale, der kan varetage opgaven som fast kontaktperson til børn, unge eller familier.

Vi vil med ydelsen sikre, at barnet/den unge med diagnoser indenfor eksempelvis ADHD, autismespektret, OCD, angst eller andre adfærdsmæssige udviklingsforstyrrelser, der udmønter sig i social isolation, skolevægring eller selvskadende adfærd får omsorg og støtte fra en fast og stabil voksen.

Målet er at skabe en positiv forandring og bringe barnet/den unge tilbage i en bedre trivsel.

Støttekontaktpersonen yder støtte til barnet, den unge eller familien på det nære personlige plan ved at være til rådighed, når barnet/den unge har behov for en voksen til at læsse bekymringer over på, tale med, blive opmuntret af.

Vi strukturerer og tilrettelægger aktiviteter og samvær nøje efter barnet/den unges behov, og hjælper med de udfordringer som barnet eller den unge møder i hverdagen.

Efter kommunens ønske udarbejder støttekontaktpersonen statusbeskrivelser med udgangspunkt i kommunens respektive  handleplan.

Støttekontaktpersonen arbejder ud fra en anerkendende, motiverende og relationel tilgang. Den pædagogiske metode er systematisk tilpasset barnet/den unges udfordringer, således vi skaber de bedste forudsætninger for en positiv forandring.

Se prisliste

Der faktureres kun for de anvendte timer.

For oplysninger eller visitering rettes henvendelse til:

Opgaver på Fyn
Gitte Nim                       
Tlf. 22 98 44 26               
Mail: gn@cesa.dk     

Opgaver i Jylland
Lisbet Theil Pedersen
Tlf. 24 22 00 89
Mail: ltp@cesa.dk 

CESA                                CESA – Jylland 
Odensevej 70            Ribe Landevej 33
5750 Ringe                7100 Vejle  
Tlf.: 62 62 39 72
Mail: post@cesa.dk