Diamant forløb, kursus i vredeshåndtering

Diamantforløbet

CESA – Center for Socialt Arbejde har mulighed for at tilbyde Diamantforløbet, som er et kursus i vredeshåndtering, til unge mennesker, enten individuelt eller i gruppe.

Kurset henvender sig til unge i alderen 13-25 år, som er udfordret af vrede og udadreagerende adfærd.

Diamantforløbet er et undervisningsforløb, der handler om at blive bedre til at få kontrol over sin vrede og styre temperamentet, så man får flere – og mere hensigtsmæssige – strategier til hvordan, man kan handle i vanskelige situationer.

Vrede er en naturlig del af det menneskelige, følelsesmæssige repertoire og formålet med forløbet er altså ikke at ”kurere” vreden, men nærmere at lære at udholde og håndtere følelsen mere hensigtsmæssigt.

Kurset består af 10 moduler, der hver har en varighed af 1-1½ time.

Undervisningen indeholder forskellige øvelser, som de unge skal arbejde med, både i undervisningen og imellem modulerne.

Efter forløbet kan de unge have gavn af et kortere, stabiliserende forløb på 3-5 samtaler efter behov for at fastholde udviklingen.

Diamantforløbet er baseret på den Kognitive Diamant, der illustrerer, hvordan tanke, handling, følelse og krop gensidigt påvirker hinanden.

Det teoretiske udgangspunkt suppleres med øvelser i mindfulness, mentalisering og narrative taknikker såsom eksternalisering.

Samlet giver kurset altså de unge kursusdeltagere både en større forståelse for egne reaktioner og helt konkrete redskaber til at agere anderledes, når de mærker reaktionerne.

For oplysninger eller visitering rettes henvendelse:

Mette Finnedal Hansen
Tlf. 61 13 18 01
Mail: mfh@cesa.dk

CESA                                CESA – Jylland 
Odensevej 70            Ribe Landevej 33
5750 Ringe                 7100 Vejle  
Tlf.: 62 62 39 72
Mail: post@cesa.dk