Konsulentopgaver

Konsulentopgaver

​CESA – Center for Socialt Arbejde tilbyder at udføre konsulent opgaver for kommunerne, f.eks. i forbindelse med en kommunes forberedelse af en anbringelses sag, anbringelse i netværksfamilier, anbringelser af børn med anden etnisk baggrund eller undersøgelser i henhold til § 50 i serviceloven. 

Vi yder endvidere supervision af plejefamilier på konsulent basis. CESA er indstillet på at tilpasse vore forskellige opgaver i forhold til kommunens aktuelle behov, og står gerne til rådighed for en drøftelse vedrørende ovenstående.

CESA tilbyder endvidere med kort varsel at vikariere i børn- og ungesager. Det kan være fra enkelte timer til flere dage alt efter jeres behov.

Er I ramt af sygdom, akutte sager eller stort sagspres er I velkommen til at kontakte:

Centerchef Kristian Viskum 
Tlf. 21 83 47 91
Mail: kv@cesa.dk 

Souschef Rikke Holme
Tlf. 61 16 39 52
Mail: rh@cesa.dk

CESA                                CESA – Jylland 
Odensevej 70            Ribe Landevej 33
5750 Ringe                7100 Vejle  
Tlf.: 62 62 39 72
mail: post@cesa.dk