Konsulentopgaver

Konsulentopgaver

​CESA – Center for Socialt Arbejde tilbyder at udføre konsulent opgaver for kommunerne, f.eks. i forbindelse med en kommunes forberedelse af en anbringelses sag, anbringelse i netværksfamilier, anbringelser af børn med anden etnisk baggrund. Her kan også være tale om afdækning eller udarbejdelse af Børnefaglige undersøgelser.

Vi yder endvidere supervision af plejefamilier på konsulent basis. CESA er indstillet på at tilpasse vore forskellige opgaver i forhold til kommunens aktuelle behov, og står gerne til rådighed for en drøftelse vedrørende ovenstående.

CESA tilbyder endvidere med kort varsel at vikariere i børn- og ungesager. Det kan være fra enkelte timer til flere dage alt efter jeres behov.

Er I ramt af sygdom, akutte sager eller stort sagspres er I velkommen til at kontakte:

Centerchef Kristian Viskum 
Tlf. 21 83 47 91
Mail: kv@cesa.dk 

Souschef Rikke Holme
Tlf. 61 16 39 52
Mail: rh@cesa.dk

CESA                                CESA – Jylland 
Odensevej 70            Ribe Landevej 33
5750 Ringe                7100 Vejle  
Tlf.: 62 62 39 72
mail: post@cesa.dk