Mission, vision og værdier

Mission
Vi arbejder for at forbedre vilkårene for familier, børn, unge og voksne, der er udfordret i deres tilværelse.

For at realisere målsætningen tilbyder CESA behandling, hjælp, støtte, omsorg og konsulentydelser samt ophold i familiepleje, opholdssteder og botilbud.

Vision
Vi skal være et synligt og fagligt udviklingsorienteret ressource/kompetence center for børn, unge og familier, der er udfordret i deres tilværelse.

Vi vil/skal være kommunernes foretrukne private leverandør ved at tilbyde individuelle tilpassede indsatser.

Vi skal være én samlet attraktiv arbejdsplads. Vi prioriterer sundt arbejdsmiljø og gode arbejdsvilkår og behandler hinanden på en ordentlig måde.

Vi skal kunne tiltrække og fastholde de mest kompetente plejefamilier og fagpersoner til den enkelte indsats (indenfor vores formåls område).

Værdier
Ordentlighed
Fleksibilitet
Udviklingsorienteret