Familierådslagning/samordner

Familierådslagning er et møde, hvor familien og andre vigtige personer i barnet/den unges netværk samles for at udarbejde en plan for, hvad der skal ske omkring barnet/den unge. Tanken bag familierådslagning er, at det udvidede netværk omkring barnet/den unge har helt særlig kendskab, erfaring og ressourcer, som kan komme i spil i beslutningsprocessen. Det kan variere fra barn til barn, hvem der indgår i det udvidede netværk. Det er således ikke nødvendigvis det biologiske bånd og den geografiske nærhed der bestemmer, hvem der ses som værende en del af barnet/den unges netværk.

Metoden bygger på empowerment tanken og har fokus på barnet/den unges behov. Metoden anvendes i dag i en række danske kommuner.

Familier hvor der er bekymring eller risiko for barnet/ den unges sundhed, trivsel og udvikling, eller hvor familier er udfordret i at have et barn/en ung med en funktionsnedsættelse, og hvor det private netværk kan være med til at gøre en forskel og forbedre barnet/den unges trivsel.

I CESA tilbyder vi sparring og guidning til at igangsætte en familierådslagning og et særligt kendskab til at forme spørgsmålene, således der holdes fokus på barnet/den unge. Derudover har CESA tilknyttet erfarne samordnere, som har stor erfaring med at tilrettelægge en familierådslagning. Efter opstartsmøde med familien og sagsbehandleren arrangerer samordneren selve familierådslagningen. Sagsbehandleren bliver herefter først en del af familierådslagningen, når rådslagningen skal iværksættes.

Opstartsmøde med sagsbehandler og familien
Afklaring af familiens netværk
Besøg i netværket
Kontakt til informatører
Stå for det praktiske, finde tidspunkt hvor alle kan deltage, finde sted, invitation, mad mv.
Være vært ved rådslagningen
Arrangerer opfølgningsrådslagning

  1. Rådslagning ca. 20-30 timer og opfølgningsrådslagning ca.10-15 timer (Afhængig af netværkets størrelse og bopæl).
  2. Sparring til sagsbehandler 2 til 3 timer afhængig af sagens kompleksitet.
  3. Planlægger og igangsætter familierådslagningen i samarbejde med sagsbehandler, hvor timeantal vil være afhængig af opgaven.

Se prisliste

For oplysninger eller visitering rettes henvendelse til  samordnere:

Rikke Holme
Tlf. 61 16 39 52
Mail: rh@cesa.dk 

Lisbeth Theil Pedersen
Tlf. 24 22 00 89
Mail: ltp@cesa.dk

CESA
Odensevej 70
5750 Ringe
Tlf. 62 62 39 72
Mail: 
post@cesa.dk