Spiseforstyrrelser

Pædagogisk behandlingsindsats og måltidsstøtte for unge med svære spiseforstyrrelser

Formålet er at træne kompetencer og færdigheder for at muliggøre en tilbagevenden til skolegang og hverdagsliv. Ligeledes bryde uhensigtsmæssige mønstre i familien og give dem nye strategier og handlemuligheder.

Behandlingsindsatsen er dobbeltsporet med fokus på både det somatiske og den psykiske tilstand. Den unge skal have hjælp til at løse de problemer, som har medført spiseforstyrrelsen. Spiseforstyrrelsen er et symptom og skal derfor behandles som et symptom og ikke som en isoleret sygdom.

Måltidsstøtten skal motivere den unge i tilberedelse af måltider efter kostplan samt spise det afmålte måltid og håndterer de udfordringer der kan opstå i forbindelse med måltiderne. Desuden gennem pædagogiske aktiviteter

Familier hvor børn og unge har udviklet et usundt forhold til mad og motion. Børn og unge hvor spiseforstyrrelsen og anden selvskadende adfærd ødelægger deres livskvalitet. De kan tillige også være præget af angst, depression og andre psykosociale udfordringer.

CESA’s behandlingsindsats tager udgangspunkt i anbringende kommunes handleplan og i Sundhedsstyrelsens forløbsprogram for børn og unge med spiseforstyrrelse 2017.  Desuden arbejder vi ud fra de 5 principper i Socialstyrelsen Indsatsmodel for unge med spiseforstyrrelser 2019:  

 • Princip 1: Indsatsen tilrettelægges med udgangspunkt i den enkelte unge
 • Princip 2: Indsatsen vil være dialektisk og balanceret​
 • Princip 3: Indsatsen vil være familie- og netværksinvolverende
 • Princip 4: De fagprofessionelle i tilbuddet har ekspertise og erfaring i at støtte unge i målgruppen​
 • Princip 5: Tilbuddet vil sikre det tværorganisatoriske samarbejde med andre indsatser​ med en klar ansvarsfordeling og stort fagligt samarbejde

Indsatsen tilrettelægges individuelt og kan f.eks. indeholde:

 • Behandlingsplanen iværksættes på baggrund af et indledende møde mellem den unge, forældre, den kommunale socialrådgiver, Børne- og ungdomspsykiatriske spiseforstyrrelses team eller Ernæringsafdeling samt CESAs koordinator.
 • Måltidsstøtte til forberedelse og indtagelse af måltider 5 – 7 gange om ugen
 • Pædagogisk aktivitet og støttende samtaler mellem måltiderne
 • Bringe/hente den unge til kostvejledning og vægtkontrol ca hver 14. dag
 • Bringe/hente den unge til behandlingsinstanser ex. Børne og ungdomspsyk.
 • Ugentlig Familieintervention/samtale
 • Ugentlig individuel samtale med den spiseforstyrrede
 • Kontakt til socialrådgiver, Børne og ungdomspsykiatrisk afdeling, skole og forældre varetages af koordinator i CESA
 • Behandlingsteamet mødes hver 14. dag, hvor indsatsen korrigeres og planlægges af koordinator
 • Behandlingsteamet superviseres af koordinator
 • Koordinator modtager sparring fra Børne og ungdomspsykiatriske mobile team samt af ekstern supervisor

Familiebehandling, individuelle psykologiske samtaler, måltidsstøtte, aflastning til familien, træning af dagligdags-, psykologiske – og sociale kompetencer, motion, genoptræning, rideterapi, fritidsaktiviteter, skolerettet indsats, netværksintervention, helhedsorienteret koordinering m.m.

Indsatsen varetages af socialrådgivere og pædagoger med terapeutiske efteruddannelser, psykolog, psykoterapeut, ekstern kost og ernæringsvejleder

Se prisliste

For oplysninger eller visitering rettes henvendelse til:

Opgaver på Fyn
Louise Borg Guldager
Tlf. 22 14 67 45
Mail: lg@cesa.dk 

Opgaver i Jylland
Maria Markvardsen
Tlf. 51 85 44 94
Mail: mm@cesa.dk 

CESA                                CESA – Jylland 
Odensevej 70            Ribe Landevej 33
5750 Ringe                7100 Vejle  
Tlf.: 62 62 39 72
Mail: post@cesa.dk