Praktisk pædagogisk støtte

Praktisk pædagogisk støtte

Familier som har behov for praktisk, pædagogisk støtte og vejledning i en afgrænset periode ved pludseligt opståede begivenheder.

Familier som har behov for praktisk, pædagogisk støtte og vejledning i en længere periode. Familien ville ikke uden praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet være i stand til at varetage omsorg for barn/den unge.

Familier som har behov for en kortvarig indsats i form af observation eller undersøgelse

Støtte til forældre i at skabe struktur på hverdagen

Støtte til forældre i at sørge for at barnet/den unge kommer stabilt dagtilbud, skole, fritidstilbud mv.

Støtte til forældre i at skabe en bedre kontakt og relation til barn/den unge

Støtte til forældre i at være opdragende og ansvarlige voksne gennem tydelige rammer

Støtte til forældre og motiverer dem til samvær og aktiviteter med barn/ den unge

Praktisk og pædagogisk støtte, vejledning og guidning gennem handling i hjemmet af erfarende pædagoger og socialrådgivere.

Se prisliste

For oplysninger eller visitering rettes henvendelse til:

CESA
Odensevej 70
5750 Ringe
Tlf. 62 62 39 72
Mail: post@cesa.dk