Psykologbistand

Psykologbistand

Psykologydelserne er primært målrettet børn og unge, der af forskellige årsager er hæmmet i deres daglige fungeren i en sådan grad, at deres trivsel eller udvikling er komprimeret.

Omsorgspersoner eller professionelle omkring barnet/den unge kan inddrages sekundært med henblik på, at de kan få en mere nuanceret forståelse af barnet/den unge gennem psykoedukation og videnstilførelse for derved at kunne påtage sig en støttende funktion i form af at fremme barnets/den unges trivsel og udvikling.

Vores psykologer kan både tilbyde støttende og terapeutiske samtaler til børn og unge samt foretage psykologiske undersøgelser baseret på samtaler og tests.

I de terapeutiske samtaler kan det forventes, at der bliver arbejdet med tænkningen, kropslige fornemmelser, følelser og adfærd med henblik på at blive bevidst om disse og på at komme i en position, hvor barnet/den unge har fået nogle strategier eller redskaber til at kunne håndtere en vanskelig livssituation på en mindre uhensigtsmæssig måde.

De støttende samtaler vil have en mere afklarende karakter og iværksættes oftest som en mere forebyggende eller udredende indsats med henblik på at vurdere barnets/den unges nødvendige støttebehov fremadrettet. Der er således ikke tale om samtaler med behandlende karakter, men de kan overgå til terapeutiske samtaler, hvis der vurderes et behov herfor.

En psykologisk undersøgelse har til formål at belyse barnets/den unges kognitive, sociale, personligheds- og følelsesmæssige ressourcer, udfordringer samt udviklingsmuligheder, og på dette grundlag fremsætte fremtidige anbefalinger eller igangsætte hensigtsmæssige interventioner for, at barnets/den unges trivsel og udvikling kan fremmes.

Alle forløb tilrettelægges individuelt afhængig af de aspekter, der ønskes belyst og af klientens ressourcer samt funktionelle og emotionelle alder. 

Se prisliste

Ønsker du at høre mere om vores psykologydelser, kan du rette henvendelse til: 

Centerchef Kristian Viskum 
Tlf. 21 83 47 91
Mail: kv@cesa.dk 

CESA                                CESA – Jylland 
Odensevej 70            Ribe Landevej 33
5750 Ringe                7100 Vejle  
Tlf.: 62 62 39 72
Mail: post@cesa.dk