Familiepleje

Familiepleje

Børn og unge, der skal anbringes udenfor hjemmet.​

CESA har kontakt med mange, velkvalificerede, godkendte plejefamilier. Mange af familierne har vi selv samarbejdet med, og på baggrund af et indgående kendskab til dem og deres ressourcer, kan vi også matche svære opgaver.

CESA samarbejder tæt med den kommunale sagsbehandler omkring visitation og matchning.​

Sagsbehandleren fremsender den børnefaglige undersøgelse og evt. andre relevante akter (f.eks. psykologisk undersøgelse, statusrapporter) og beskriver hvilke ønsker, der er til en kommende plejefamilie og hvilken aflønning, der påtænkes.

Ud fra disse oplysninger kommer CESA med forslag til mulig (mulige) familier. Når sagsbehandleren er præsenteret for familierne, aftales besøg med konsulent for CESA og sagsbehandler sammen. Efterfølgende deltager de sammen med besøg med forældre, medmindre andet er aftalt. CESA laver kontrakt og står for udbetalingerne.

​Under anbringelsen i plejefamilien har CESA det personrettede tilsyn og plejefamilien får besøg ca. 8-10 gange årligt. Familieplejekonsulenten deltager også med plejefamilien i f.eks skolemøder, netværksmøder mm.

​Ved tilsynsbesøgene er der samtaler med plejeforældrene og plejebarnet, der er råd og vejledning til plejeforældrene og supervision i forhold til opgaven. Opfølgning iht. den handleplan, som sagsbehandleren har lavet, er også en del af tilsynsbesøgene.

​Familieplejekonsulenten udfærdiger relevante ansøgninger på plejefamiliens vegne til sagsbehandler, der således har et tæt samarbejde med familieplejekonsulenten.

​CESA laver første statusrapport efter 3 måneder og derefter hvert halve år. Familieplejekonsulenten deltager i de halvårlige handleplansmøder i kommunerne.

​Samarbejdssamtaleforløb tilbydes til forældre og kommende plejeforældre ved ny-anbringelser uden ekstrabetaling.

Se prisliste

For oplysninger eller visitering rettes henvendelse til:

CESA                                CESA – Jylland 
Odensevej 70            Ribe Landevej 33
5750 Ringe                7100 Vejle  
Tlf.: 62 62 39 72
Mail: post@cesa.dk