Familiepleje

Familiepleje

Børn og unge, der skal anbringes udenfor hjemmet.​

CESA har kontakt med mange, velkvalificerede, godkendte plejefamilier. Mange af familierne har vi selv samarbejdet med, og på baggrund af et indgående kendskab til dem og deres ressourcer, kan vi også matche svære opgaver.

CESA samarbejder tæt med den kommunale børne og ungerådgiver omkring visitation og matchning.

Børne og ungerådgiveren fremsender den børnefaglige undersøgelse og evt. andre relevante akter (f.eks. psykologisk undersøgelse, statusrapporter) og beskriver hvilke ønsker, der er til en kommende plejefamilie og hvilken aflønning, der påtænkes.

Ud fra disse oplysninger kommer CESA med forslag til mulig plejefamilie. Når børne og ungerådgiveren er præsenteret for plejefamilien, aftales der besøg med konsulenten fra CESA og børne og ungerådgiveren. Efterfølgende besøger de plejefamilien sammen med barnet/den unge og forældrene, medmindre andet er aftalt. CESA laver kontrakt og står for udbetalingerne.

Under anbringelsen i plejefamilien har CESA det personrettede tilsyn og plejefamilien får besøg ca. 8-10 gange årligt. Familieplejekonsulenten deltager også med plejefamilien i f.eks skolemøder, netværksmøder mm.

Ved tilsynsbesøgene er der samtaler med plejeforældrene og plejebarnet, der er råd og vejledning til plejeforældrene og supervision i forhold til opgaven. Opfølgning iht. den handleplan, som børne og ungerådgiveren har lavet, er også en del af tilsynsbesøgene.

Familieplejekonsulenten udfærdiger relevante ansøgninger på plejefamiliens vegne til børne og ungerådgiveren, der således har et tæt samarbejde med familieplejekonsulenten.

CESA laver første statusrapport efter 3 måneder og derefter hvert halve år. Familieplejekonsulenten deltager i relevante møder i kommunerne.

Samarbejdssamtaleforløb tilbydes til forældre og kommende plejeforældre ved ny-anbringelser uden ekstrabetaling.

Se prisliste

For oplysninger eller visitering rettes henvendelse til:

CESA                                CESA – Jylland 
Odensevej 70            Ribe Landevej 33
5750 Ringe                7100 Vejle  
Tlf.: 62 62 39 72
Mail: post@cesa.dk