Ungdomssanktionskoordinator

Ungdomssanktionskoordinator

Unge der ikke er fyldt 18 år og som er idømt ​en sanktion efter straffelovens § 74.

​En ungdomssanktion er et alternativ til en ubetinget fængselsstraf for unge mellem 15 og 18 år, der sigtes for alvorlig kriminalitet. Det er en dom til en struktureret og kontrolleret socialpædagogisk behandling, under tilsyn af de sociale myndigheder.

Sanktionens formål er at sikre, at den unge ikke begår ny kriminalitet.

Den afvikles som udgangspunkt i tre faser på henholdsvis sikret institution, åben institution eller socialpædagogisk opholdssted og i ambulant regi. Den samlede varighed af sanktionen er 2 år.

CESA råder over koordinatorer, der er uddannede i Socialstyrelsen til at varetage den lovpligtige koordinatorfunktion for unge, der idømmes ungdomssanktion efter straffelovens § 74a.

Ungdomssanktionskoordinatoren skal være tilknyttet gennem hele sanktionen og har blandt andet til formål at sikre kontinuitet i hele forløbet og sammenhæng i de tre faser samt at inddrage relevante parter for at følge målsætningen i handleplanen.

CESA trækker i koodinatorfunktionen på mange års erfaring i at planlægge, lede og koordinere komplicerede sager og sikre, at planen og aftaler følges op.

Ungdomssanktionskoordinatoren fungerer som en form for bindeled mellem kommunen og den unge og dennes familie gennem hele ungdomssanktionsforløbet.

  • Koordinatoren planlægger, afholder og leder netværksmøder gennem hele forløbet og følger løbende op på aftaler, der indgås på møderne.
  • Koordinatoren sikrer, at overgangene mellem fase 1, 2 og 3 bliver forberedt ordentligt, og at viden fra tidligere faser ikke går tabt.
  • Koordinatoren sikrer inddragelse af den unge og den unges familie inddrages, når handleplanen skal følges op eller revideres.
  • Koordinatoren besøger jævnligt den unge gennem alle tre faser i sanktionen og har derudover også telefonisk kontakt efter behov.
  • Koordinatoren arbejder motiverende med den unge i forhold til et kriminalpræventivt sigte.
  • Koordinatoren skal være i kontakt med den unges forældre, netværk og professionelle aktører, herunder skoler, anbringelsessted og lignende.
  • Koordinatoren støtter den unge i at etablere netværk og i at skabe en struktureret hverdag med uddannelse, arbejde og fritidstilbud.
  • Koordinatoren støtter den unge i kontakten med offentlige instanser.

I arbejdet med ungdomssanktionen holdes tæt kontakt med den kommunale sagsbehandler og anbringelsesstederne gennem hele forløbet.

Se prisliste

Der faktureres kun for de timer der bliver anvendt.

For oplysninger eller visitering rettes henvendelse til:

Christian Gadegaard
Tlf.: 51 70 26 33
Mail: cg@cesa.dk

CESA                                CESA – Jylland 
Odensevej 70            Ribe Landevej 33
5750 Ringe                7100 Vejle  
Tlf.: 62 62 39 72
Mail: post@cesa.dk