Damkjærgård

Børne- og ungehjemmet Damkjærgård

Børn og unge mellem 6 – 25 år, der mistrives, udviser kontakt, udvikling og adfærdsvanskelige og som har behov for omsorg og støtte til trivsel og udvikling. Børn og unge der har behov for en social og special pædagogisk indsats, som understøtter deres mulighed for udvikling.
Vi er godkendt til henholdsvis §66 og § 107 pladser.

Damkjærgård er af socialtilsynet godkendt til at modtage børn og unge indenfor følgende målgrupper:

 • Omsorgssvigt
 • Andet socialt problem
 • Tilknytningsforstyrrelse
 • Udadreagerende adfærd
 • Indadreagerende adfærd
 • Stressbelastning
 • Opmærksomhedsforstyrrelse
 • Forandret virkelighedsopfattelse

Damkjærgård er beliggende mellem Odense og Middelfart i Harndrup på adressen Berlin 17, 5463 Harndrup.

​​Det er en landlig ejendom, med stor udenomsplads med bål sted, trampolin, 2 heste med tilhørende ridebane, stor have og generelt højt til loftet.
​Der er plads til 11 børn & unge, som har hvert deres møbleret værelse.

​Vi har en udslusningsbolig, hvor de unge over 18 år, som er ved at være klar til voksenlivet, flytter over. Her bliver de guidet og motiveret ift. daglige gøremål, såsom indkøbt, rengøring, madlavning mm. Der er to pædagoger tilknyttet udslusningen, som skiftes til at være med, som vejledt deltager. 

Det pædagogiske fundament på Damkjærgård er, at der opsættes en miljøterapeutisk ramme omkring det enkelte barn eller unge. Vi tilstræber, at det miljøterapeutiske rum er overalt, hvor den unge færdes. Det betyder blandt andet, at vi har opbygget en struktur, som giver den unge forudsigelighed i hverdagen. Strukturen, forudsigeligheden og den normale døgnrytme er grundelementer i vores pædagogiske tilgang. Dette skaber ro for den unge og bidrager til, at den unge er modtagelig for pædagogisk udvikling. Miljøterapi er en kendt og dokumenteret virksom metode at organisere pædagogisk behandling på.

Vi tager ligeledes udgangspunkt i den anerkendende og relationelle pædagogik, både i forhold til den problematik den enkelte står overfor og i forhold til dagligdagen hvor alle bliver set, hørt og anerkendt. Den grundlæggende opfattelse er, at de bedste udviklingsmuligheder sker i samspillet mellem mennesker.  Den pædagogiske værdi er, at den enkelte får oplevelsen af at være værdsat – både i og udenfor fællesskabet. Eksempelvis er alle medansvarlige for, at hverdagen på Damkjærgård er god. Der er rytmer og rutiner som ligner en families, og alle bidrager så godt som de kan i daglige gøremål, såsom madlavning, rengøring, hente brænde etc. Pædagogen er rollemodel, og guider barnet og den unge i gøremålene.  

Der er ligeledes fokus på betydningen af, at børnene og de unge har et netværk uden for Damkjærgård, og at de deltager i fritidsaktiviteter i nærområdet. Børnene og de unge er derfor altid velkomne til at tage venner og bekendte med hjem til Damkjærgård. 

Vi ønsker et bredt og godt helhedsorienteret samarbejde, både med forældre, skole, socialrådgiver samt andre, som kan bidrage positivt til at skabe det bedste fundament for det enkelte barn og den unge.  

Husregler på Damkjærgård

Damkjærgård skal være et trygt og godt sted at være for alle. Husreglerne beskriver de retningslinjer der findes og regler for fælles dagligdag på Damkjærgård. Reglerne gælder for alle børn og unge, personale og gæster.

Behandle hinanden med respekt

Vi skal alle have det godt på Damkjærgård. Derfor skal vi snakke ordentlig til hinanden, og behandle hinanden, som vi gerne selv vil behandles.

Det betyder:

 • Vi banker på, inden vi går på hinandens værelser og kontor.
 • Vi snakker stille og roligt sammen.
 • Vi holder vores aftaler.
 • Vi respekterer hinandens værelser.

Madplan

Hver søndag laves den kommende uges madplan. Hvert barn og ung har mulighed en ugentlig maddag – hvor der sammen med en voksen laves mad og dækkes bord.

Ved måltiderne

Vi spiser aftensmad mellem 18:00 -18.30.

Inden man sætter sig ved bordet for at spise, vasker man altid sine hænder.

Måltiderne foregår i køkkenet – hvor alle som udgangspunkt skal være deltagende.

Alle tager selv sit service i opvaskemaskinen.

Ønsker man ikke at indtage maden på overnævnte tidspunkt, tilbydes man rugbrød.

Der er ingen mobiltelefoner ved måltider og vi snakker stille og roligt sammen, så det bliver et samlingspunkt for alle.

Hygiejne

Den daglige hygiejne skal være i orden. Det vil sige, at alle skal børste tænder morgen og aften, samt gå i bad efter behov eller som på sine fastlagte badedage.

Man vasker hænder inden alle måltiderne og efter toilet besøg.

Stilletid på gården

Vi har alle brug for at koble lidt af i hverdagen. Derfor er der stilletid på gården ½ time, som man får efter man har spist eftermiddagsmad.

Hver barn/ung har en individuel plan, hvor nogle bl.a. skal lave lektier / læse højt for en voksen. Dette kan gøres i stilletiden – men kan også eks. gøres om aftenen efter aftale med en voksen.

Computer og andre digitale medier

Musik skal være stille og roligt, så det ikke kan høres på fællesarealerne, evt. med et par høretelefoner.

Er man syg fra skole, skal der ikke spilles computer / andre konsoller, men slappes af så man kan blive rask.

Søndag – mandag – tirsdag – onsdag og torsdag slukkes internettet fra kl. 21:30. Fredag og lørdag slukkes internettet kl. 22:30.

Mobiltelefon

Der er individuelle aftaler vedr. brug af mobiltelefoner.

For at alle kan få en god nats søvn, afleveres mobiltelefoner om aftenen til de voksne.

Mobiltelefoner skal ikke være fremme under husmøderne, som afholdes fast hver anden torsdag.

Chips – slik – sodavand

Hører til i weekenderne.

Rengøring – oprydning og vasketøj

Alle har et ansvar for, at Damkjærgård er et rent og dejligt sted at være. Alle vil derfor efter alder blive inddraget i de daglige gøremål af fællesarealerne. Fælles er det – at man sætter sin sko op på hylden – og hænger sin jakke op på knagen.

Badeværelserne tages på skift af de unge, som benytter det.

Der er en fast vaskedag i ugen, hvor den unge selv står for at få sit tøj vasket. Sengetøj og håndklæder skal vaskes hver uge, hvilket der fremgår af egne dagsplan. Samme dag som vaskedagen, er der rengøring på eget værelse. Her skal der gøres rent, med sæbevand – støvsuges og vaskes gulve, hvis der ikke er gulvtæppe på – og tømmes skraldespand.

Det hele vil foregå med guidning og støtte fra en voksen.

Hver dag skal du:

 • Rede seng
 • Lufte ud min. 5 minutter dagligt
 • Sørger for at der er ryddeligt dvs. at der ikke ligger tøj på gulvet – at det rene tøj er i skabet / skuffen og det beskidte i vasketøjskurven.
 • Slukke lys og skærme, når du forlader værelset.

Lageret og fyrrummet

Lageret og fyrrummet er låst – så har du brug for noget derude fra – spørg en voksen.

Besøgstider

Det er dejligt at få besøg, dog er det vigtigt at personalet ved, hvor og hvem der opholder sig i huset.

Gæster må opholde sig på alle fællesarealerne, samt på barnets eller den unges eget værelse.

Som udgangspunkt skal alle gæsterne være taget afsted fra Damkjærgård kl. 21 i hverdagene. Besøg i weekenderne aftales individuelt.

Rygning

På Damkjærgård er det forbudt for alle at ryge indendørs. Det er muligt at ryge ved bål stedet, hvor der er opsat en spand med sand. Det er rygernes ansvar at rydde op efterfølgende.

Aktiviteter ude for huset

Personalet på Damkjærgård vil altid gerne vide, hvor alle opholder sig i løbet af dagen. Husk derfor altid at aftale med personalet, hvor du er i løbet af dagen – og have altid din telefon med dig, så vi kan komme i kontakt med dig.

Vis altid hensyn til andre – også når du er ude 😊

Inden den endelige beslutning om, hvorvidt barnet /den unge skal flytte på Damkjærgård aftales dato for en visitation, hvor barnet / den unge, andre pårørende samt sagsbehandler kan se de fysiske rammer og få en snak om hverdagens struktur, regler og pædagogiske retningslinjer. Det er vigtigt, at barnet/den unge selv har lyst til at bo på Damkjærgård og selv er i stand til at indgå i de rammer, som omgiver stedet. Damkjærgård har hjemlige normer og værdier, som værdsættes højt.

Prisliste

For oplysninger eller visitering til Damkjærgård rettes henvendelse til:

Centerchef
Kristian Viskum
Tlf. nr. 21 83 47 91
Mail: kv@cesa.dk

Afdelingsleder Damkjærgård
Charlotte Hoffmann Hansen
Tlf. nr. 23 83 34 70
Mail: ch@cesa.dk

SE BROCHURE HER

CESA                                CESA – Jylland 
Odensevej 70            Ribe Landevej 33
5750 Ringe                7100 Vejle  
Tlf.: 62 62 39 72 

Læs seneste tilsynsrapport her