Fristedet – Støtteophold

Fristedet
Støtteophold

Fristedet er godkendt til:

Børn og unge i alderen 6 – 23 år

  • Opmærksomhedsforstyrrelse
  • Tilknytningsforstyrrelse
  • Andet socialt problem
  • Autismespektrum
  • Anden intellektuel/kognitiv forstyrrelse
  • Omsorgssvigt
 

Beskrivelse af målgruppen
Fristedet tilbyder støtteophold efter behov – f.eks. hver 2. eller 4. weekend, på hverdage samt i skolernes ferie. Tilbuddet er for børn og unge med omsorgssvigt eller andet socialt problem. Væsentlige adfærdsmæssige problemer som ADHD og lignende eller med et generelt udviklingshandicap og som sekundært kan have lettere kognitive vanskeligheder, lettere opmærksomhedsforstyrrelse og lettere autismespektrum forstyrrelse.

Der er også mulighed for støtteophold i hverdage og i ferier.

En ung, der er i støtteophold på Fristedet før vedkommendes fyldte 18 år, kan fortsætte i støtteopholdet indtil max. 23 år hvis vedkommende profitere heraf.

Støtteophold på hold
Støtteophold i weekender foregår fra fredag eftermiddag til søndag eftermiddag i hold op til 6 børn eller unge, med 2 pædagoger. Holdene bliver opdelt ud fra den bedste matchning for det enkelte barn/den unge.

1-1 støtteophold
Fristedet tilbyder 1-1 støtteophold, med 1 barn/ung og 1 pædagog i eget tilbygge anneks/lejlighed. Hvor der er mulighed for at tilgå fællesskaber, når barnet/den unge har overskud og profitere af dette.

Fristedet er godkendt af Socialtilsyn Midt. CESA – Center for Socialt Arbejde har taget initiativ til støtteopholds tilbuddet, idet vi ønskede at give et tilbud om støtteophold til nævnte type børn, som det erfaringsmæssigt er vanskeligt at finde egnede og blivende støtteopholds familier til. Dels fordi børnene er svære at rumme i en almindelig familie, og dels fordi børnene ikke altid har behov for at få en ny familie at forholde sig til, men derimod har behov for at skaffe sig venskaber blandt ligestillede, idet børnenes kontaktflader ofte i forvejen er begrænsede.

Hovedformålet med støtteopholdende er at give børnene mulighed for at skabe et socialt netværk og at få gode oplevelser i fællesskab med ligestillede – samtidig får forældrene en tiltrængt pause, så de fortsat kan fungere sammen med barnet i det daglige.

Et støtteophold i weekenden er nøje tilpasset og struktureret efter det enkelte barns og gruppens behov. En uge før en støtteopholdet i weekenden vil barnet/forældrene modtage en plan for weekendens aktiviteter. 

På Fristedet er der bl.a. et stort aktivitetsrum, hvor der kan spilles spil, ses film og meget mere. Udendørs er der en stor naturgrund, hvor der kan spilles bold, cykles ture, laves bål . Der bliver arrangeret udflugter til f.eks. svømmehal, strand, restaurantbesøg. I hverdagene støttes der op om barnet, hvis det går til en sport eller anden fritids aktivitet.

Fristedet er ikke et behandlingstilbud, men et handlingsmiljø, som børnene vil opleve  tager udgangspunkt i de pædagogiske rammer som de er vant til i deres hverdag. Der er pædagogisk fokus på forudsigelighed, faste rammer, struktur, anerkendelse og omsorg. 

Der vil være megen fokus på hvad det enkelte barn kan, samt på at give børnene små individuelle sejre.

Der lægges vægt på et tæt samarbejde med forældre, plejeforældre eller andre omsorgspersoner, der har det daglige ansvar for barnet eller den unge.

Adresse:
Frørupvej 34a
5853, Ørbæk

Støtteophold i weekenden
Støtteophold i weekenden foregår fra fredag eftermiddag til søndag eftermiddag med op til 6 børn på holdet. Der er tilknyttet de samme 2 pædagoger hvert hold, hver weekend som er der under hele opholdet.

Der vil blive taget udgangspunkt i forudsigelighed, faste rammer, struktur, anerkendelse og omsorg.
Hovedformålet med at tilbyde støtteophold på Fristedet, er at give børnene mulighed for at skabe et socialt netværk og at få gode oplevelser i fællesskab med ligestillede – samtidig får forældrene en tiltrængt pause, så de fortsat kan fungere sammen med barnet i det daglige.

Støtteophold i hverdage
Støtte ophold i hverdage aftaltes individuelt og med afsæt i barnets/den unges behov der er. Det kan enten være én-til-én eller med børn og unge på et hold. 

Fristedet har gode erfaringer med at tilbyde støtte ophold i hverdagene, til børn og familier, der i kan have behov for ekstra støtte i en periode.

Indhold i ydelsen
Støtteophold på Fristedet, om det er i weekenden eller på hverdage, er nøje tilpasset og struktureret efter det enkelte barns og/eller gruppens behov. 

Fristedet er ikke et behandlingstilbud, men det handlingsmiljø, som børnene vil opleve i weekenderne/hverdage, tager udgangspunkt i de pædagogiske rammer, som de er vant til i deres hverdag. Fristedet tilbyder bl.a. et aktivitetsrum, hvor der kan spilles spil, ses film mm.
Udendørs er der et areal, hvor der kan spilles bold, bålplads, cykle eller gå i det nærliggende naturområde. Der bliver arrangeret udflugter til f.eks. svømmehal, strand, restaurantbesøg og andre aktivitets tilbud. 

Én-til-en støtteophold i vores anneks 

Støtteopholdende aftales individuelt, der vil være tilknyttet den samme pædagog til barnet/den unge under opholdet. 

På Fristedet er der et selvstændig hyggelig anneks, hvor der tages udgangspunkt i en hverdag som barnet/den unge kender.

Der vil blive taget udgangspunkt i barnet/unges problematik med forudsigelighed, faste rammer, struktur, anerkendelse og omsorg.
Hovedformålet med aflastningstilbuddet er at give barnet/den unge et rum, som gør det muligt, for det at få nogle sejre og oplevelser, som det har svært ved at få i andre rammer – samtidig får forældrene en tiltrængt aflastning, så de fortsat kan fungere sammen med barnet i det daglige.

Indhold i ydelsen

Støtteophold på Fristedet, om det er i weekenden eller på hverdage, er nøje tilpasset og struktureret efter det enkelte barns og/eller gruppens behov. 

Fristedet er ikke et behandlingstilbud, men det handlingsmiljø, som børnene vil opleve i weekenderne/hverdage, tager udgangspunkt i de pædagogiske rammer, som de er vant til i deres hverdag. Fristedet tilbyder bl.a. et aktivitetsrum, hvor der kan spilles spil, ses film mm.
Udendørs er der et areal, hvor der kan spilles bold, bålplads, cykle eller gå i det nærliggende naturområde. Der bliver arrangeret udflugter til f.eks. svømmehal, strand, restaurantbesøg og andre aktivitets tilbud. 

Se Prisliste

For oplysninger eller visitering til støtteophold på Fristedet rettes henvendelse til:

Afdelingsleder
Mathias Dahl Jensen
Tlf.: 30 36 67 45
Mail.: madj@cesa.dk

Du kan også søge flere oplysninger på tilbudsportalen.dk

SE BROCHURE HER

CESA                                CESA – Jylland 
Odensevej 70            Ribe Landevej 33
5750 Ringe                 7100 Vejle  
Tlf.: 62 62 39 72
Mail: post@cesa.dk

Læs tilsynsrapporten her