Angstbehandling

Angstbehandling

Angst er både en helt normal og livsnødvendig følelse, som hjælper os mennesker til at undgå fare eller gøre vores bedste, når vi er pressede.

At opleve kortere perioder med angst eller bekymring er naturligt og ikke ensbetydende med behov for hjælp.

Indimellem udvikler angsten sig dog til at blive så omfattende, at det forhindrer os i at gøre noget, vi tidligere godt kunne, eller noget, som vi faktisk rigtig gerne vil.

Vi ved, at angst er en af de mest udbredte psykiske lidelser hos børn og unge og at angst eller en særligt høj grad af bekymring hos et barn eller en ung kan medføre store negative konsekvenser både i skolen, i det sociale liv og i hjemmet. ​

​I de tilfælde kan det være relevant at søge hjælp.​

Familier med børn eller unge, der har en så høj grad af bekymring eller er ramt af angst i en sådan grad, at de ikke kan leve et almindeligt børne- eller ungdomsliv med fuldt skoleskema, social omgang med jævnaldrende, fritidsaktiviteter mm.

Der kan både afholdes individuelle forløb og gruppeforløb

Når man begynder at arbejde med sin angst, er det både vigtigt at få mere viden om angsten, hvorfor og hvornår den opstår og hvordan man først mærker den samt hvordan, man – i små skridt – kan begynde at udfordre angsten, så man får kontrollen tilbage.

Angstbehandlingen hos CESA består derfor af en blanding af psykoedukation til både børnene/de unge og forældrene, samt kognitiv terapi.

Forløbet består af 10 moduler af hver 1½-2 timers varighed. Der vil også være nogle små hjemmeopgaver, som man skal arbejde med imellem modulerne.

CESA råder over to uddannede angstbehandlere, der både har kurser i ”Cool Kids” og ”Chilled” forløb samt uddannelse inden for kognitiv terapi. Begge har stor erfaring i at arbejde med angstproblematikker, både individuelt og i gruppeforløb.

”Angst behandles med angst i små doser”. En vigtig del af arbejdet med angst består i gradueret eksponering, hvor der trin for trin arbejdes hen imod at kunne gøre de ting, som angsten handler om. 

For nærmere information kontakt:

Mette Finnedal Hansen
Tlf. 61 13 18 01 
Mail: mfh@cesa.dk           

Christian Gadegaard
Tlf. 51 70 26 33
Mail: cg@cesa.dk 

CESA                                CESA – Jylland 
Odensevej 70            Ribe Landevej 33
5750 Ringe                 7100 Vejle  
Tlf.: 62 62 39 72
Mail: post@cesa.dk