Aflastning Fristedet

Aflastning Fristedet

Et aflastningstilbud til børn/unge med adfærdsmæssige problemer, herunder ADHD eller lignende.

“Fristedet” er et tilbud om aflastning i weekend og hverdage for børn med væsentlige adfærdsmæssige problemer som ADHD og lignende.​

Weekend: Aflastningen foregår fra fredag eftermiddag til søndag eftermiddag i grupper med op til 6 børn i aldersgruppen 6- 18 år. Der er tilknyttet 2 faste pædagoger til en gruppe.

Forlængelse af weekend og hverdags aflastning kan aftales individuelt.

​Der er også mulighed for 1 til 1 aflastning i vores lejlighed “Frirummet”.​

Aflastningstilbuddet Fristedets adresse er: Frørupvej 34 A, 5853 Ørbæk.

Aflastningstilbuddet Fristedet er godkendt af Socialtilsyn Midt. CESA – Center for Socialt Arbejde har taget initiativ til aflastningstilbuddet, idet vi ønskede at give et tilbud om aflastning til nævnte type børn, som det erfaringsmæssigt er vanskeligt at finde egnede og blivende aflastningsfamilier til. Dels fordi børnene er svære at rumme i en almindelig familie, og dels fordi børnene ikke altid har behov for at få en ny familie at forholde sig til, men derimod har behov for at skaffe sig venskaber blandt ligestillede, idet børnenes kontaktflader ofte i forvejen er begrænsede.​

Hovedformålet med aflastningstilbuddet er at give børnene mulighed for at skabe et socialt netværk og at få gode oplevelser i fællesskab med ligestillede – samtidig får forældrene en tiltrængt aflastning, så de fortsat kan fungere sammen med barnet i det daglige.​

En aflastningsweekend er nøje tilpasset og struktureret efter det enkelte barns og gruppens behov. En uge før en aflastningsweekend vil barnet/forældrene modtage en plan for weekendens aktiviteter. 

På “Fristedet” er der bl.a.et stort aktivitetsrum, hvor der kan spilles spil, ses film m.m.. Udendørs er der en stor naturgrund, hvor der kan spilles bold, bål m.m.. Der bliver arrangeret udflugter til f.eks. svømmehal, strand, restaurantbesøg m.m.​

Aflastningstilbuddet er ikke et behandlingstilbud, men det handlingsmiljø, som børnene vil opleve i weekenderne, tager udgangspunkt i de pædagogiske rammer som de er vant til i deres hverdag. Der vil blive taget udgangspunkt i forudsigelighed, faste rammer, struktur, anerkendelse og omsorg. ​

Der vil være megen fokus på hvad det enkelte barn kan, samt på at give børnene små individuelle sejre.

Der lægges vægt på et tæt samarbejde med forældre, plejeforældre eller andre omsorgspersoner, der har det daglige ansvar for barnet eller den unge.​

Målgruppe

Børn og unge der er i alderen 6 – 18 år med væsentlige adfærdsmæssige problemer som ADHD og lignende, som har brug for et aflastningstilbud i weekender og/eller hverdage.

Det får kommunen ved at bruge os

Weekendaflastningen foregår fra fredag efter middag til søndag eftermiddag med op til 6 børn i gruppen. Hverdags aflastning aftales individuelt. Nedenstående gælder for begge former for aflastning

Der er tilknyttet de samme 2 pædagoger hver weekend/hverdag som er der under hele opholdet.
Der vil blive taget udgangspunkt i forudsigelighed, faste rammer, struktur, anerkendelse og omsorg.
Hovedformålet med aflastningstilbuddet er at give børnene mulighed for at skabe et socialt netværk og at få gode oplevelser i fællesskab med ligestillede – samtidig får forældrene en tiltrængt aflastning, så de fortsat kan fungere sammen med barnet i det daglige.

Indhold i ydelsen

En weekend/aflastningshverdag er nøje tilpasset og struktureret efter det enkelte barns og gruppens behov. En uge før aflastningsdagens start vil barnet/forældrene modtage en plan for periodens aktiviteter.
Aflastningstilbuddet er ikke et behandlingstilbud, men det handlingsmiljø, som børnene vil opleve i weekenderne/hverdage, tager udgangspunkt i de pædagogiske rammer, som de er vant til i deres hverdag. “Fristedet” tilbyder bl.a. et aktivitetsrum, hvor der kan spilles spil, ses film m.m.. Udendørs er der et areal, hvor der kan spilles bold, bålplads m.m.. Der bliver arrangeret udflugter til f.eks. svømmehal, strand, restaurantbesøg m.m.

Målgruppe     

​Weekend- og hverdags aflastning til børn og unge i alderen 6- 18 år. med så massive adfærdsvanskeligheder, at de ikke kan magte eller profitere af samvær med andre børn og unge.

Det får kommunen ved at bruges os

​Aflastningen aftales individuelt. Der vil være tilknyttet den samme pædagog til barnet/den unge under opholdet. 

På Fristedet er der en selvstændig hyggelig lejlighed, hvor der tages udgangspunkt i en hverdag som barnet/den unge kender.
Der vil blive taget udgangspunkt i barnet/unges problematik med forudsigelighed, faste rammer, struktur, anerkendelse og omsorg.
Hovedformålet med aflastningstilbuddet er at give barnet/den unge et rum, som gør det muligt, for det at få nogle sejre og oplevelser, som det har svært ved at få i andre rammer – samtidig får forældrene en tiltrængt aflastning, så de fortsat kan fungere sammen med barnet i det daglige.​

Indhold i ydelsen

​​En weekend/aflastningshverdag er nøje tilpasset og struktureret efter det enkelte barn/den unges behov. En uge før aflastningsdagens start vil barnet/forældrene modtage en plan for periodens aktiviteter. 

Aflastningstilbuddet er ikke et behandlingstilbud, men det handlingsmiljø, med forskellige tilbud til barnet/den unge computerspil, ses film m.m.. Udendørs er der en stor naturgrund, hvor der kan spilles bold, bål m.m.. Der bliver arrangeret udflugter til f.eks. svømmehal, strand, restaurantbesøg m.m.

Se Prisliste

For oplysninger eller visitering til aflastningstilbuddet rettes henvendelse til:

Afdelingsleder
Mathias Dahl Jensen
Tlf.: 30 36 67 45
Mail.: madj@cesa.dk

Du kan også søge flere oplysninger på tilbudsportalen.dk

SE BROCHURE HER

CESA                                CESA – Jylland 
Odensevej 70            Ribe Landevej 33
5750 Ringe                 7100 Vejle  
Tlf.: 62 62 39 72
Mail: post@cesa.dk

Læs tilsynsrapporten her