Aflastning Fristedet

Aflastning Fristedet

Fristedet er godkendt til:

Børn og unge i alderen 6 – 23 år

  • Opmærksomhedsforstyrrelse
  • Tilknytningsforstyrrelse
  • Andet socialt problem
  • Autismespektrum
  • Anden intellektuel/kognitiv forstyrrelse
  • Omsorgssvigt
 

Beskrivelse af målgruppen
Fristedet er et tilbud om aflastning efter behov – f.eks. hver 2. eller 4. weekend, på hverdage samt i skolernes ferie. Tilbuddet er for børn og unge med omsorgssvigt eller andet socialt problem. Væsentlige adfærdsmæssige problemer som ADHD og lignende eller med et generelt udviklingshandicap og som sekundært kan have lettere kognitive vanskeligheder, lettere opmærksomhedsforstyrrelse og lettere autismespektrum forstyrrelse.

Der er også mulighed hverdagsaflastning og ferieaflastning.

En ung, der er i aflastning på Fristedet før vedkommendes fyldte 18 år, kan fortsætte i aflastningen indtil max. 23 år hvis vedkommende profitere heraf.

Aflastning på hold
Aflastningen i weekender foregår fra fredag eftermiddag til søndag eftermiddag i hold op til 6 børn eller unge, med 2 pædagoger. Holdene bliver opdelt ud fra den bedste matchning for det enkelte barn/den unge.

1-1 aflastning
Fristedet et 1-1 tilbud, med 1 barn/ung og 1 pædagog i eget tilbygge anneks/lejlighed. Hvor der er mulighed for at tilgå fællesskaber, når barnet/den unge har overskud og profitere af dette.

Aflastningstilbuddet Fristedet er godkendt af Socialtilsyn Midt. CESA – Center for Socialt Arbejde har taget initiativ til aflastningstilbuddet, idet vi ønskede at give et tilbud om aflastning til nævnte type børn, som det erfaringsmæssigt er vanskeligt at finde egnede og blivende aflastningsfamilier til. Dels fordi børnene er svære at rumme i en almindelig familie, og dels fordi børnene ikke altid har behov for at få en ny familie at forholde sig til, men derimod har behov for at skaffe sig venskaber blandt ligestillede, idet børnenes kontaktflader ofte i forvejen er begrænsede.

Hovedformålet med aflastningstilbuddet er at give børnene mulighed for at skabe et socialt netværk og at få gode oplevelser i fællesskab med ligestillede – samtidig får forældrene en tiltrængt aflastning, så de fortsat kan fungere sammen med barnet i det daglige.

En aflastningsweekend er nøje tilpasset og struktureret efter det enkelte barns og gruppens behov. En uge før en aflastningsweekend vil barnet/forældrene modtage en plan for weekendens aktiviteter. 

På Fristedet er der bl.a. et stort aktivitetsrum, hvor der kan spilles spil, ses film og meget mere. Udendørs er der en stor naturgrund, hvor der kan spilles bold, cykles ture, laves bål . Der bliver arrangeret udflugter til f.eks. svømmehal, strand, restaurantbesøg. I hverdagene støttes der op om barnet, hvis det går til en sport eller anden fritids aktivitet.

Aflastningstilbuddet er ikke et behandlingstilbud, men det handlingsmiljø, som børnene vil opleve i weekenderne, tager udgangspunkt i de pædagogiske rammer som de er vant til i deres hverdag. Der vil blive taget udgangspunkt i forudsigelighed, faste rammer, struktur, anerkendelse og omsorg. 

Der vil være megen fokus på hvad det enkelte barn kan, samt på at give børnene små individuelle sejre.

Der lægges vægt på et tæt samarbejde med forældre, plejeforældre eller andre omsorgspersoner, der har det daglige ansvar for barnet eller den unge.

Adresse:
Frørupvej 34a
5853, Ørbæk

Weekend aflastning
Weekendaflastningen foregår fra fredag eftermiddag til søndag eftermiddag med op til 6 børn på holdet. Der er tilknyttet de samme 2 pædagoger hvert hold, hver weekend som er der under hele opholdet.

Der vil blive taget udgangspunkt i forudsigelighed, faste rammer, struktur, anerkendelse og omsorg.
Hovedformålet med aflastningstilbuddet er at give børnene mulighed for at skabe et socialt netværk og at få gode oplevelser i fællesskab med ligestillede – samtidig får forældrene en tiltrængt aflastning, så de fortsat kan fungere sammen med barnet i det daglige.

Hverdags aflastning
Hverdags aflastning aftaltes individuelt og med afsæt i barnets/den unges behov der er. Det kan enten være én-til-én eller med børn og unge på et hold. 

Fristedet oplever periode med hverdags aflastning og har gode erfaringer med dette.

Indhold i ydelsen
En weekend/aflastningshverdag er nøje tilpasset og struktureret efter det enkelte barns og/eller gruppens behov. En uge før aflastningsdagens start vil barnet/forældrene modtage en plan for periodens aktiviteter.

Aflastningstilbuddet er ikke et behandlingstilbud, men det handlingsmiljø, som børnene vil opleve i weekenderne/hverdage, tager udgangspunkt i de pædagogiske rammer, som de er vant til i deres hverdag. Fristedet tilbyder bl.a. et aktivitetsrum, hvor der kan spilles spil, ses film mm.
Udendørs er der et areal, hvor der kan spilles bold, bålplads, cykle eller gå i det nærliggende naturområde. Der bliver arrangeret udflugter til f.eks. svømmehal, strand, restaurantbesøg og andre aktivitets tilbud. 

Én-til-en aflastning i vores anneks 

Aflastningen aftales individuelt. Der vil være tilknyttet den samme pædagog til barnet/den unge under opholdet. 

På Fristedet er der et selvstændig hyggelig anneks, hvor der tages udgangspunkt i en hverdag som barnet/den unge kender.

Der vil blive taget udgangspunkt i barnet/unges problematik med forudsigelighed, faste rammer, struktur, anerkendelse og omsorg.
Hovedformålet med aflastningstilbuddet er at give barnet/den unge et rum, som gør det muligt, for det at få nogle sejre og oplevelser, som det har svært ved at få i andre rammer – samtidig får forældrene en tiltrængt aflastning, så de fortsat kan fungere sammen med barnet i det daglige.

Indhold i ydelsen

En weekend/aflastningshverdag er nøje tilpasset og struktureret efter det enkelte barn/den unges behov. En uge før aflastningsdagens start vil barnet/forældrene modtage en plan for periodens aktiviteter. 

Aflastningstilbuddet er ikke et behandlingstilbud, men det handlingsmiljø, med forskellige tilbud til barnet/den unge computerspil, ses film m.m.. Udendørs er der en stor naturgrund, hvor der kan spilles bold, bål m.m.. Der bliver arrangeret udflugter til f.eks. svømmehal, strand, restaurantbesøg m.m

Se Prisliste

For oplysninger eller visitering til aflastningstilbuddet rettes henvendelse til:

Afdelingsleder
Mathias Dahl Jensen
Tlf.: 30 36 67 45
Mail.: madj@cesa.dk

Du kan også søge flere oplysninger på tilbudsportalen.dk

SE BROCHURE HER

CESA                                CESA – Jylland 
Odensevej 70            Ribe Landevej 33
5750 Ringe                 7100 Vejle  
Tlf.: 62 62 39 72
Mail: post@cesa.dk

Læs tilsynsrapporten her