Supervision

Supervision

CESA tilbyder supervision til fagpersoner, der arbejder med udsatte børn, unge og familier fra: 

  • Plejefamilier
  • Institutioner og opholdssteder for anbragte børn og unge
  • Daginstitutioner, folke- og efterskoler


Flere af vores medarbejdere har efteruddannelse i forhold til at yde supervision. Vi tilbyder både individuel og gruppebaseredet supervision. Vi har stor erfaring med at skabe en udviklingsproces, hvor der skabes nye vinkler og større klarhed over et problem eller en konflikt, således supervisanden opnår nye perspektiver og handlemuligheder med dertilhørende mere energi og arbejdsglæde.

CESA tilbyder både kortere og længerevarende supervisionsforløb.

Se prisliste

For oplysninger eller visitering rettes henvendelse til:

Christian Gadegaard
Tlf. 51 70 26 33
Mail: cg@cesa.dk 

Mette Christensen
Tlf. 51 32 74 45
Mail: mc@cesa.dk

CESA                                CESA – Jylland 
Odensevej 70            Ribe Landevej 33
5750 Ringe                7100 Vejle  
Tlf.: 62 62 39 72
Mail: post@cesa.dk