Familiebehandling

Familiebehandling


CESA tilbyder familiebehandling, hvor målet er at forbedre relationerne i familien og mindske den unges uhensigtsmæssige adfærd ved dels at styrke relationerne internt i familien, dels at træne den unge og forældrene i at forebygge og håndtere konflikter.

 

Familiebehandlingen udføres af vores familieterapeuter med længerevarende terapeutisk uddannelse og erfaring.

Indsatsen retter sig mod børn, unge og deres familier, med udfordringer i hverdagen.

Udfordringerne kan være kendetegnet ved:

  • Højt konfliktniveau
  • Manglende samarbejde mellem forældrene
  • Udfordringer med grænsesætning
  • Dårlig trivsel hos den unge, fx i form af begyndende misbrug, skolefravær, selvskade eller udadreagerende adfærd.

I CESA arbejder vi på, at skabe skræddersyede forløb, som passer til den enkelte familie.  

Forløbende tilpasses i et samarbejde mellem kommunen, terapeuten og familien, med fokus på, hvilke udviklingsområder der vurderes, at være gavnlige for familien og hvilke ressourcer familien har. 

Vi tilbyder både individuelle forløb for den unge eller forældrene, forløb for hele familien, eller en kombination. Konstellationen aftales inden opstart. 

Det er vores erfaring, at en indsats skal iværksættes hurtigt, på det tidspunkt hvor der er stort behov for denne. Derfor har vi stærkt fokus på, at starte forløbet straks når der har været afholdt et samarbejdsmøde med familie og sagsbehandler. 

Varigheden af et forløb samt hyppigheden af samtalerne vil afhænge af de konkrete problemstillinger. Typisk vil der være tale om et intensivt forløb med samtaler hver uge eller hver 14. dag efter behov, samt en varighed på 4-6 måneder. 

Den terapeutiske metode tilpasses løbende af terapeuten ud fra familiens ressourcer. Der arbejdes primært ud fra kognitiv og systemisk tilgang, og anvendes andre metoder hvor dette skønnes gavnligt for forløbet. Der kan således både være fokus på den enkeltes indre følelsesliv, samt hvordan relationerne i familien spiller sammen og påvirker hinanden. Dette målrettes efter behov i det enkelte forløb, men altid med fokus på den enkelt og familiens ressourcer. 

Se prisliste

For oplysninger eller visitering rettes henvendelse til:

Lisbet Theil Pedersen
Tlf. 24 22 00 89
Mail: ltp@cesa.dk 

CESA                                CESA – Jylland 
Odensevej 70            Ribe Landevej 33
5750 Ringe                7100 Vejle  
Tlf.: 62 62 39 72
Mail: post@cesa.dk