Workshop – Et bæredygtigt samvær – Samarbejde, synet på barnet, roller og relationer

Ved denne workshop får deltagerne ny viden om samvær og inviteres til dialog og erfaringsudveksling om samværets udfordringer og -udviklingsmuligheder.

Workshoppen består af tre dele:

Første del består af et oplæg v/ Maria Appel Nissen, som giver forskningsviden om samvær og fortæller om Projekt Samvær, som har til formål at udvikle praksis i og omkring samvær. I projektet har man taget fat i de udfordringer, der kan være i og omkring samværets aktører (barnet, forældre, plejeforældre, myndighedsrådgiver og samværskonsulent): samarbejdet; synet på og de forskellige fortolkninger af samværet og barnets bedste; de forskellige roller, relationer og følelser, der er på spil i og omkring samvær.

Anden del inviterer til dialog i grupper, hvor deltagerne kan dele egne erfaringer med samvær efterfulgt af plenum. Maria Appel Nissen holder derefter et oplæg om, hvordan man i Projekt Samvær forsøger at udvikle samvær gennem afprøvning af en ny tilgang (SIMBA) og 6 konkrete ændringer i praksis, som skal styrke arbejdet med samvær.

Tredje del inviterer til dialog i grupper, hvor deltagerne kan drøfte, hvor de oplever, at samværet kan styrkes. CESA afslutter tredje del med refleksion over, hvordan input fra workshoppen kan bruges i arbejdet med samvær og slutter af med en fælles opsamling.

Underviser: Maria Appel Nissen er cand.mag. i kommunikation og sociologisk samfundsanalyse, Ph.d. og Professor i socialt arbejde ved Aalborg Universitet. Hun er forskningsleder af projektet SAMVÆR: Støtte og bæredygtig udvikling i udsatte børns hverdagsliv som gennemføres i et partnerskab mellem 6 kommunale og private aktører, som arbejder med samvær og er støttet af VELUX-fonden. Hun har mange års erfaring med forskning og praksis i socialt arbejde med børn og familier – og er forfatter til en række bøger om fx helhedssyn, menneskesyn, magt og forandring samt omsorg i socialt arbejde.

 Tid: Onsdag den 18. september 2024 kl. 10.00 – 13:00  

Sted: Center for Socialt Arbejde (CESA), Odensevej 70, Ringe

Målgruppe: Kommunale samarbejdspartnere, plejefamilier med børn der samvær og samværskonsulenter

Pris: Kr. 50,- pr. person.

Tilmelding til dagen bedes ske på mail til: post@cesa.dk  senest torsdag den 5. september 2024 med deltagernavn, profession og tlf. nummer.