Velkommen til Tine

Vi vil gerne byde velkommen til vores nye kollega Tine Gustavsen, som tiltræder i en stilling som samværskoordinator og socialkonsulent.
Tine har i perioden 2010-2021 arbejdet som henholdsvis myndighedssocialrådgiver på Børne- og Unge området og som forebyggende socialrådgiver i skoler og dagtilbud.
Hun har beskæftiget sig både med udarbejdelse af børnefaglige undersøgelser, anbringelser og iværksættelse af foranstaltninger og som socialkonsulent for personale i skoler og dagtilbud samt rådgivning til familier og børn.

I perioden 2021-2024 har Tine arbejdet som familiebehandler.
Hun har her beskæftiget sig med familiebehandling og praktisk, pædagogisk støtte hjemme hos familien som støttende indsats jf. Barnets Lov.

Endnu en gang velkommen om bord til Tine.
Tine