Projekt Netværk

Projekt Netværk

CESA tilbyder i 2019 – 2021 netværksgrupper for plejebørn og plejefamilier!

Gratis deltagelse!!!!

CESA Inviterer plejeforældre og plejebørn fra Fyn og Jylland (region Syddanmark), til deltagelse i vores satspuljeprojekt der strækker sig over en 3-årig periode, i tiden 2019-2021. Formålet med projektet er at tilbyde plejebørn og plejeforældre en mulighed for at danne netværk med andre, via deltagelse i netværksgrupper og andre netværksskabende aktiviteter. Grupperne mødes i CESA`s lokaler på Fyn eller Jylland, som geografisk er tættest på plejefamilierne og – plejebørnene.

Der er planlagt 5 netværksgrupper til plejeforældre, samt 6 netværksgrupper til plejebørnene.

Det koster ikke den anbringende kommune noget i projektperioden at henvise plejeforældre eller anbragte børn.  Plejefamilierne kan være alle slags plejefamilier (Kommunale, – slægts, eller – netværksplejefamilier) og der stilles ikke noget krav om begge plejeforældres deltagelse.

Hvis man er plejefamilie og eller har plejebørn, er det ligeledes muligt med direkte tilmeldelse, hvor plejeforældrene selv henvender sig til CESA.

Der er planlagt 5 netværksgrupper for plejeforældre, fordelt på Fyn og Jylland (Region Syddanmark)

Netværksgrupperne faciliteres af CESA i en 3-årig periode og efter det 1. år, vil netværksgrupperne gradvis udfases til at blive selvkørende.

Der er mange gode grunde til at deltage i en netværksgruppe, hvis man er plejefamilie. Forskning peger på, at mange plejeforældre føler at de står alene i opgaven og har svært ved at skabe et professionelt netværk, med mulighed for at få vendt særlige udfordringer. Ved at deltage i en netværksgruppe, sammen med andre plejeforældre, kan være med til at skabe en følelse af ikke at stå alene i opgaven med plejebørnene. Dette kan skabe ny faglig inspiration og et større overskud til opgaveløsningen.

Der vil deltage en konsulent fra CESA (gruppeleder), der vil have rollen som supervisor/faglig konsulent, i hele det første projektår. Herefter udfases gruppelederne, så grupperne på sigt bliver selvkørende.

Hvad kan man få ud af at deltage i en netværksgruppe, sammen med andre plejeforældre:

Faglige del: Alle i gruppen skal være aktive, at de får refleksioner, tanker og ideer og hermed fælles viden i gruppen. Plejeforældrene får mulighed for at få trænet deres sociale kompetencer ift. At løse deres konkrete problemstillinger/plejeopgave. Samtidig modtager plejefamilien fagligt input og ”supervision” fra konsulenten.

Personlige del: At få skabt et miljø, hvor plejefamilien kan få frigivet energi og psykiske ressourcer, der er en afgørende forudsætning for løsning af plejeopgaven.

Der er planlagt 6 netværksgrupper for plejebørn, fordelt på Fyn og Jylland (Region Syddanmark)

Netværksgrupperne for plejebørn faciliteres af CESA, i en 3-årig periode. Der er sideløbende andre netværksskabende aktiviteter, der betyder at børnene flere gange i projektperioden får mulighed for at udvikle på de relationerne, som de får undervejs ved deltagelse.

Formålet med projektet, er for de anbragte plejebørn etablering af netværksgrupper, hvor børnene har mulighed for at møde andre ligestillede børn.

Mange plejebørn kan føle sig anderledes og har ofte ikke i eget netværk, mulighed for at møde andre plejebørn. I CESA`s netværksgrupper vil børnene møde andre ligestillede plejebørn, og gennem samtaler og oplevelser få mulighed for at danne et netværk, der kan række videre ind i livet. Børnene vil i løbet af projektperioden blandt andet få mulighed for at møde en tidligere anbragt voksen, deltagelse i arrangementer/udflugter, samt en sommerlejr ved projektets afslutning.

Der vil i netværksgrupperne for plejebørn deltage en konsulent fra CESA (gruppeleder), samt en pædagogisk assistent, der vil have rollen som facilitator under netværksmøderne. Vi mødes om eftermiddagen – 12 gange i løbet af et projektår.

Vil du vide mere om projektet, herunder opstart af næste gruppe så kontakt venligst: 

Projektkoordinator
Dorthe Nymann
Tlf. 20 66 74 70
Mail: dn@cesa.dk

Gitte Nim                       
Tlf. 22 98 44 26               
Mail: gn@cesa.dk