Projekt Netværk

Projekt Netværk

CESA tilbyder i 2022 – 2024 netværksgrupper for plejebørn og plejefamilier

Gratis deltagelse!

CESA Inviterer plejeforældre og plejebørn fra Fyn, til deltagelse i vores satspuljeprojekt der strækker sig over en 2-årig periode, i tiden 2022-2024. Formålet med projektet er at tilbyde plejebørn og plejeforældre en mulighed for at danne netværk med andre, via deltagelse i netværksgrupper og andre netværksskabende aktiviteter. Grupperne mødes i CESA`s lokaler på Fyn, som geografisk er tættest på plejefamilierne og – plejebørnene.

Der er planlagt 2 netværksgrupper til plejeforældre, samt 2 netværksgrupper til plejebørnene og 2 flytte hjemmefra kursus for unge i alderen 16-18 år.

Det koster ikke den anbringende kommune noget i projektperioden at henvise plejeforældre eller anbragte børn.  Plejefamilierne kan være alle slags plejefamilier (Kommunale, – slægts, eller – netværksplejefamilier) og der stilles ikke noget krav om begge plejeforældres deltagelse.

Hvis man er plejefamilie og eller har plejebørn, er det ligeledes muligt med direkte tilmeldelse, hvor plejeforældrene selv henvender sig til CESA.

Der er planlagt 2 netværksgrupper for plejeforældre på Fyn.

Netværksgrupperne faciliteres af CESA i en 2-årig periode og efter det 1. år, vil netværksgrupperne gradvis udfases til at blive selvkørende.

Der er mange gode grunde til at deltage i en netværksgruppe, hvis man er plejefamilie. Forskning peger på, at mange plejeforældre føler at de står alene i opgaven og har svært ved at skabe et professionelt netværk, med mulighed for at få vendt særlige udfordringer. Ved at deltage i en netværksgruppe, sammen med andre plejeforældre, kan være med til at skabe en følelse af ikke at stå alene i opgaven med plejebørnene. Dette kan skabe ny faglig inspiration og et større overskud til opgaveløsningen.

Der vil deltage to gruppeledere fra CESA, i hele det første projekt år. Herefter udfases gruppelederne, så grupperne på sigt bliver selvkørende.

Hvad kan man få ud af at deltage i en netværksgruppe, sammen med andre plejeforældre:

Faglige del: Alle i gruppen skal være aktive, at de får refleksioner, tanker og ideer og hermed fælles viden i gruppen. Plejeforældrene får mulighed for at få trænet deres sociale kompetencer ift. At løse deres konkrete problemstillinger/plejeopgave. Samtidig modtager plejefamilien fagligt input og ”supervision” fra konsulenten.

Personlige del: At få skabt et miljø, hvor plejefamilien kan få frigivet energi og psykiske ressourcer, der er en afgørende forudsætning for løsning af plejeopgaven.

Der er planlagt 2 netværksgrupper for plejebørn på Fyn.

Netværksgrupperne for plejebørn faciliteres af CESA, i en 2-årig periode. Der er sideløbende andre netværksskabende aktiviteter, der betyder at børnene flere gange i projektperioden får mulighed for at udvikle på de relationerne, som de får undervejs ved deltagelse.

Formålet med projektet, er for de anbragte plejebørn etablering af netværksgrupper, hvor børnene har mulighed for at møde andre ligestillede børn.

Mange plejebørn kan føle sig anderledes og har ofte ikke i eget netværk, mulighed for at møde andre plejebørn. I CESA`s netværksgrupper vil børnene møde andre ligestillede plejebørn, og gennem samtaler og oplevelser få mulighed for at danne et netværk, der kan række videre ind i livet. Børnene vil i løbet af projektperioden blandt andet få mulighed for at møde en tidligere anbragt voksen, deltagelse i arrangementer/udflugter.

Der vil i netværksgrupperne for plejebørn deltage to gruppeledere fra CESA, der vil have rollerne som facilitatorer under netværksmøderne. Vi mødes om eftermiddagen – 8 gange i løbet af et projektår.

Der er planlagt 2 Flytte Hjemmefra Kurser for plejebørn på Fyn.

På CESAs Flytte Hjemmefra Kursus vil vi derfor gerne hjælpe dig og andre unge, der er vokset op i plejefamilie til at få mere viden på området, uanset, om du allerede nu har planer om at flytte hjemmefra, eller du vil vente lidt endnu.

Kurset bliver tilbudt i grupper, det består af 4-6 sessioner og kommer til at foregå i CESAs lokaler på Odensevej 70 i Ringe. Vi vil servere lidt at spise og drikke hver gang.

På kursets kan du lære noget om hvad, der kan være vigtigt at vide eller reflektere over, allerede inden, du søger en lejlighed. Her taler vi om, hvad, der er realistisk for dig, når du skal søge lejlighed, vi taler om økonomi og budget samt om, hvor og hvordan, du kan søge lejlighed, samt hvad der er vigtigt, når du har fundet en lejlighed. 

Vi gennemgår, hvordan en lejekontrakt ser ud og hvad, du skal være opmærksom på. Vi taler også om de praktiske ting, der skal styr på, når man flytter og om hvorfor, det kan være en god ide at have en forsikring.

Om tiden, når man er flyttet hjemmefra. Her kan du lære noget om vigtige prioriteringer, når du skal bo selv, du kan lære noget om planlægning og struktur, om madplaner, rengøring og tøjvask og vi taler om, hvad, man kan gøre, hvis man føler sig ensom eller utryg, når man er flyttet hjemmefra.

Vil du vide mere om projektet, herunder opstart af næste gruppe så kontakt venligst: 

Projektkoordinator
Mathias Dahl Jensen
Tlf.: 30 36 67 45
Mail.: madj@cesa.dk      

Gruppeleder
Mette Finnedahl Hansen
Tlf.: 61 13 18 01
Mail.: mfh@cesa.dk