Børn og unge har meget stor effekt af samtaler hos CESA

I CESA har vi fået tildelt projektmidler for perioden januar 2020 – juni 2025 til at udbyde gratis behandlingsforløb til børn og unge i alderen 6-24 år, som er vokset op i familier med stof- eller alkoholmisbrug.

Hvad er formålet med projektet?
Formålet er at forbedre børnenes og de unges trivsel og udvikling. I behandlingsforløbene har vi fokus på at ruste børnene og de unge til at mestre livets udfordringer, som de har med i kraft af deres opvækstvilkår. Vi dækker geografisk hele Fyn og Trekantområdet.

Hvor mange har været indskrevet?
Der har indtil videre været 164 børn og unge indskrevet i projektet. Der er udviklet tre måleredskaber, som er centrale kilder til at opnå viden om, hvordan den enkelte behandlingsindsats forløber, og til at få indblik i hvilken effekt, indsatsen medfører for de børn og unge, der modtager indsatsen. Dataindsamlingen og databearbejdningen foretages af Rambøll. CESA anvender derudover også FIT for at kvalitetssikre behandlingsindsatsen.

Hvad viser resultaterne?
Effektrapporten fra Rambøll viser bl.a. at 83 % af de unge i alderen 17-24 år oplever fremgang ud fra WHO 5 trivselsindeks. Inden opstart hos CESA viser førmålingen for de unge et gennemsnit på 43.5 med tilsvarende risiko for depression eller stressbelastning, og efter endt behandlingsforløb et gennemsnit på 58.9 og umiddelbart ikke mere risiko for depression eller stressbelastning. Der er gennemsnitligt sket en udvikling på 15.4, og her er det vigtigt at fremhæve, at ved en forøgelse på 10 pointtal, så er der tale om en klinisk signifikant forskel, dvs. en forskel i trivsel der er så stor, at den kan tilskrives CESAs behandlingsindsats.

Når de unge afslutter forløbet hos CESA, så viser deres besvarelser, at 90 % af dem har oplevet forløbet som positiv eller meget positiv for, hvor de aktuelt er i deres liv nu. Resultaterne er vi selvfølgelig meget stolte af, ikke mindst, når vi altid tilstræber os på at yde vores bedste overfor de mange børn og unge i udsatte positioner.

Hvad er tilbagemeldingerne fra børnene og de unge?

✅ ”Jeg er blevet bedre til at snakke med andre og selv tage initiativ til social kontakt, fordi jeg har haft et sted, hvor jeg kunne få lettet mine bekymringer.” (ung på 16 år)

✅ ”Jeg er mere glad og føler mere, at jeg ved hvad jeg skal, når mor drikker.” (ung på 13 år)

✅ “Det er rart at komme et sted hvor man kan læsse af med sine problemer (Ung på 21 år)

✅ ”Gruppen hjælper og jeg har fået nye venner” (Barn 8 år)

✅ ”Jeg har fundet mig selv og mine grænser, og jeg har lært nogle nye og mere hensigtsmæssige strategier. Jeg har fundet ud af, hvad der er godt for mig og lært at slappe af og handle på mine problemer.” (ung på 18 år)

Kontakt
Hvis du vil høre mere om vores gratis behandlingstilbud, så kontakt gerne: Ida Jensen, tlf. 2157 0654 mail: isj@cesa.dk eller Christian Gadegaard, tlf. 5170 2633 mail: cg@cesa.dk.

Vi kommer også gerne ud og afholder gratis oplæg på folkeskoler, efterskoler og gymnasiale uddannelsesinstitutioner.  

 
Projekt