§ 20 undersøgelser

§20 undersøgelse

CESA udfører hver år undersøgelser for kommuner, enten grundet et stigende antal underretninger, eller fravær hos personalet. Det kan også være undersøgelser, hvor samarbejdet mellem Kommune og familie er konfliktfyldt, eller at sagen kan omhandle en ansat i Kommunen eller på anden måde være tale om inhabilitet.

Nogle Kommuner henvender sig med en enkelt undersøgelse, hvor andre ønsker tilbud på flere undersøgelser.  

CESA har mange års erfaring og ekspertise i at udarbejdet børnefaglige undersøgelser med høj kompleksitet for Kommuner på Fyn og i Jylland.

I CESA overholder vi tidsfristen på 4 mdr., hvis vi modtager bestillingen på opgaven umiddelbart efter, at kommunen har truffet afgørelse om en børnefaglig undersøgelse.

Det er Kommunen, som udarbejder den faglige vurdering på baggrund af de hypoteser, som der bliver udarbejdet i undersøgelsen. CESA giver input til den faglige vurdering. CESA tilbyder altid gennemgang af undersøgelsen til familien.

I CESA gør vi meget ud af inddragelse af barnet/den unges stemme i undersøgelsen. Vi tager ud og holder børnesamtale samt besøg hos forældrene og netværk. Derudover inddrager vi institution/skole og andre aktører omkring barnet/den unge.

I undersøgelserne arbejder CESA ud fra ICS-trekanten, hvor barnet/den unge er i centrum og hvor der er fokus på; Forældrekompetencer – Familie og netværk – Barnet/den unges udvikling.

Vi samarbejder med Kommuner om brugen af DUBU eller andre it-redskaber. Vi har erfaring i at anvende Tragtmodellen. Vi deltager i temadage i Socialstyrelsen omkring ICS og DUBU, og har været med i Superbruger Seminar i november 2020.

For oplysninger eller visitering rettes henvendelse til:

Centerchef Kristian Viskum 
Tlf. 21 83 47 91
Mail: kv@cesa.dk 

CESA                                CESA – Jylland 
Odensevej 70            Ribe Landevej 33
5750 Ringe                7100 Vejle  
Tlf.: 62 62 39 72
Mail: post@cesa.dk