Vi søger pædagoger til vores socialpædagogiske opholdssted Damkjærgård

Vi søger 2 pædagoger, 1 fast stilling og 1 barselsvikariat frem til den 1. sep. 2023, til det socialpædagogiske opholdssted Damkjærgård, beliggende i Harndrup. Stillingerne er på 32-37 timer ugentligt, efter aftale.

Vi søger rummelige og anerkende pædagoger med empati, der vil være med til at præge og udvikle pædagogikken på opholdsstedet, til forsat at være et tilbud med fokus på:

 • Barnets ressourcer
 • Udviklingsmuligheder
 • Samspil med familien
 • Helhedsorienteret indsats
 • Relationelle, frem for individuelle problemer
 • Respekt for barnets forældre og øvrige familie, uanset individuelle forskelle, kultur, etnisk baggrund og familieform


Fakta om Damkjærgård
Damkjærgård er godkendt til 11 børn og unge i alderen 6 til 23 år. Målgruppen vil være børn og unge, der i opvæksten har været udsat for omsorgssvigt i kombination med familiemæssige problemer. Det vil være børn og unge, der kan reagere med adfærdsmæssige udfordringer. Damkjærgård er beliggende i et nedlagt landbrug, med heste og kæledyr.

Om jobbet som pædagog
Som pædagog på Damkjærgård vil du være den primære voksne, der har den daglige kontakt med børnene og de unge. Det vil være dig, der etablerer en bæredygtig relation til den unge, der er det fundament, som den pædagogiske indsats skal hvile på. Du skal være med til aktivt at udvikle de pædagogiske metoder på Damkjærgård og være indstillet på at følge den pædagogiske vej, som bliver besluttet fælles.  

Om dig

Du er uddannet pædagog – gerne ny uddannet

 • Du brænder for at arbejde med lige vores målgruppe
 • Du er stærk i egen faglighed og har lyst til at indgå i faglig sparring og supervision
 • Du kan dokumentere skriftligt
 • Du har lyst til et til tider udfordrende job, med stor kompleksitet
 • Har erfaring med konflikthåndtering/nedtrapning – eller lyst til at lære det
 • Du er tydelig i din kommunikation både verbalt og nonverbalt
 • Kan arbejde ud fra den rehabiliterende referenceramme, det vil sige opstille mål og arbejde struktureret, systematisk og målrettet
 • Har lyst og gerne viden om at bruge naturen og vores dyr i arbejdet
 • Har kørekort

Vi tilbyder
Et spændende og udfordrende arbejde i et fagligt miljø, med fokus på den enkelte borgeres udvikling

 • Et spændende arbejdsområde med mulighed for indflydelse og udvikling
 • Åbenhed for nytænkning og kreativitet
 • Et godt arbejdsmiljø, med plads til humor – det må gerne være sjovt at gå på arbejde
 • Et fællesskab, hvor gensidig respekt og loyalitet mod aftaler vægtes højt
 • Og ikke mindst nogle fantastiske børn/unge

Det praktiske
Ansøgningsfrist til pædagogstillingerne er 23. juni 2022 kl. 1200.  Det skal af ansøgningen fremgå, om det er barselsvikariatet eller pædagogstillingen, der søges.

Ansøgninger sendes til post@cesa.dk

Du kan læse mere om os på https://cesa.dk/. Du kan også ringe til centerchef Kristian Viskum på tlf. 21834791 eller afdelingsleder Anja Bøgedal på tlf.  23833470, for at få yderligere oplysninger om stillingen.

Samtalerne forventes at blive afholdt d. 27. juni 2022