Vi søger 2 pædagoger til opholdsstedet Damkjærgård

Vi søger snarest 2 pædagoger til det socialpædagogiske opholdssted Damkjærgård, beliggende i Harndrup. Stillingerne er på 32-37 timer ugentligt, efter aftale.

Fakta om Damkjærgård
Damkjærgård er godkendt til 11 børn og unge i alderen 6 til 23 år. Målgruppen vil være børn og unge, der i opvæksten har været udsat for omsorgssvigt i kombination med familiemæssige problemer. Det vil være børn og unge, der kan reagere med adfærdsmæssige udfordringer. Damkjærgård er beliggende i et nedlagt landbrug, med heste og kæledyr.

Vi søger rummelige og anerkende pædagoger med empati, der vil være med til at præge og udvikle pædagogikken på opholdsstedet, til forsat at være et tilbud med fokus på:

 • Barnets ressourcer
 • Udviklingsmuligheder
 • Samspil med familien
 • Helhedsorienteret indsats
 • Relationelle, frem for individuelle problemer
 • Respekt for barnets forældre og øvrige familie, uanset individuelle forskelle, kultur, etnisk baggrund og familieform


Om jobbet som pædagog
Som pædagog på Damkjærgård vil du være den primære voksne, der har den daglige kontakt med børnene og de unge. Det vil være dig, der etablerer en bæredygtig relation til den unge, der er det fundament, som den pædagogiske indsats skal hvile på. Du skal være med til aktivt at udvikle de pædagogiske metoder på Damkjærgård og være indstillet på at følge den pædagogiske vej, som bliver besluttet fælles.  

Vi tilbyder:

 • Et spændende og udfordrende arbejde i et fagligt miljø, med fokus på den enkelte borgeres udvikling
 • Et spændende arbejdsområde med mulighed for indflydelse og udvikling
 • Åbenhed for nytænkning og kreativitet
 • Et godt arbejdsmiljø, med plads til humor – det må gerne være sjovt at gå på arbejde
 • Et fællesskab, hvor gensidig respekt og loyalitet mod aftaler vægtes højt
 • Og ikke mindst nogle fantastiske børn/unge


Om dig:

 • Du er uddannet pædagog
 • Du brænder for at arbejde med lige vores målgruppe
 • Du er stærk i egen faglighed og har lyst til at indgå i faglig sparring og supervision
 • Du kan dokumentere skriftligt
 • Du har lyst til et til tider udfordrende job, med stor kompleksitet
 • Har erfaring med konflikthåndtering/nedtrapning – eller lyst til at lære det
 • Du er tydelig i din kommunikation både verbalt og nonverbalt
 • Kan arbejde ud fra den rehabiliterende referenceramme, det vil sige opstille mål og arbejde struktureret, systematisk og målrettet
 • Har lyst og gerne viden om at bruge naturen og vores dyr i arbejdet
 • Har kørekort


Løn og ansættelsesvilkår
Stillingerne er på fuld tid (kan forhandles) og der er tale om skiftende arbejdstider med døgnarbejde, dag, aften og hver anden weekend. Lønnen aftales i forhold til medarbejderens kvalifikationer og i forhold til overenskomst mellem SL og Dansk Erhverv.

Det praktiske
Ansøgningsfrist til pædagogstillingerne er mandag d. 27. marts 2023, kl. 1200.   

Ansøgninger sendes til post@cesa.dk

Du kan ringe til centerchef Kristian Viskum på tlf. 21834791 eller afdelingsleder Anja Bøgedal på tlf. 23833470, for at få yderligere oplysninger om stillingen.

Samtalerne afholdes onsdag d. 29. marts 2023

Job