Unge har stor effekt af samtaler hos CESA

I CESA har vi fået midler til et fireårigt projekt, hvor vi tilbyder gratis samtaler til børn og unge, som vokser op i et hjem med stof- eller alkoholmisbrug. Det gør vi for at forbedre børnenes og de unges trivsel og udvikling. Noget af det vi lægger stor vægt på i forløbene er at ruste børnene og de unge til at mestre livet og de udfordringer, de har med sig i kraft af deres opvækstvilkår.

Vi er nu 3 ½ år henne i projektperioden, og undervejs har vi indsamlet data til Rambøll for at skabe et overblik over udviklingen for alle de børn og unge, som har været i et forløb hos os.

Rambøll har udarbejdet en effektrapport over CESAs data, og heraf fremgår det, at 80 % af de unge i alderen 17-24 år oplever fremgang i deres livsmestring. Vi kan bl.a. se at 68 % føler sig mindre fortvivlede eller håbløse, 60 % føler sig mindre ulykkelige og 64 % har været mindre plaget af uønskede tanker og erindringer efter forløbet er afsluttet.

Vi kan desuden se, at 56 % oplever at føle sig mindre besværet og bekymret på grund af problemer med stof- eller alkoholmisbrug i deres familie end som da de startede i forløbet. Selv om vi i CESA ikke arbejder direkte med at mindske misbruget i familien, fylder de unges bekymringer om alkohol og stoffer altså stadig væsentligt mindre efter et forløb i CESA.

Sidst men ikke mindst oplever 84 % af de unge, at forløbet i CESA har haft positiv eller meget positiv betydning for, hvor de er i deres liv nu. Disse resultater viser, at samtalerne hos CESA gør en stor forskel for børnene og de unge – og det er vi megastolte af!
Projekt