Socialkoordinator søges til det specialiserede børne- og ungeområde

I CESA søger vi en ny kollega til koordination af vores spiseforstyrrelsestilbud og dagbehandlingstilbud.

Om CESA
CESA er en forening der arbejder for at forbedre børn, unge og familier i udsatte positioner. Foreningens formål er almennyttigt og velgørende.

Vi har kontor og samværslokaler i Vejle, Odense og Ringe. Vi har et støttetilbud beliggende i Ørbæk og et socialpædagogisk børne og unge hjem i Harndrup. Desuden har vi pr. 1 august 2022 indgået et tæt, forpligtende samarbejde med Familieplejen Storstrøm

Om jobbet:
Vores nye kollega skal sikre at koordineringen af vores opgaver sker på et højt fagligt niveau og i en god dialog med de kommuner, som vi samarbejder med. Samtidig skal du som koordinator være i tæt dialog med vores eksterne medarbejdere, der udfører opgaver med måltidsstøtte, familiearbejde, praktisk pædagogisk støtte og observationsopgaver, som du vejleder og superviserer i forhold til de opgaver, de løser. Du skal samtidig sikre kvalitet i opgaverne og være med til fortsat at udvikle vores metoder.

Fokus vil være lagt på koordinering i vores spiseforstyrrelsesteam, men der vil også være/kunne være andre koordineringsopgaver og selv være udfører af socialt fagligt arbejde med børn, unge og familier.

Du kommer til at indgå i et team med flere koordinator for spiseforstyrrelse. Der er et særligt fokus på relationel koordinering i spiseforstyrrelsessager.

Vi har et tæt samarbejde med det børne- og ungdomspsykiatriske hus i både Odense og på Skejby. Der er sparring med børne- ungdomspsykiatrisk Odense og det ud kørende team ca. 1 gang pr. måned hos CESA i Ringe

Vil du være med til at videreudvikle CESA’s ydelser med fokus på:

 • Barnets/den unges ressourcer og behov.
 • Inddragelse af barnet/den unges perspektiv
 • Barnets og familiens udviklingsmuligheder.
 • Helhedsorienteret indsats.
 • Systemisk tænkning, der søger bag om barnets adfærd.
 • Finde de styrker, der er til stede i familien og netværket.
 • Respekt for barnets forældre og øvrige familie, uanset individuelle forskelle, kultur, etnisk baggrund og familieform.
 • Høj faglig kvalitet.


Så er du måske vores nye kollega.

Du vil have ansvaret for vores aktiviteter i Jylland med udgangspunkt i vores kontor i Vejle, hvorfra en væsentlig del af arbejdet skal udføres. Du er samtidig den, der har kontakt til henvisende kommune og skal deltage i markedsføring af vores ydelser overfor kommunerne i Jylland.

Dine Kvalifikationer:
Vi lægger vægt på at den kommende medarbejder har:

 • Grunduddannelse som socialrådgiver, pædagog, eller anden relevant uddannelse.
 • Erhvervserfaring indenfor området børn og unge med behov for særlig støtte.
 • Meget gerne med myndighedserfaring.
 • Fagligt orienteret indenfor det systemisk og kognitive terapeutiske område.
 • Gerne efter- eller videreuddannelse indenfor området børn og unge med særligt behov for støtte.


Vi ser gerne en person som:

 • Evner at samarbejde internt og eksternt med børnenes og de unges familier, kommuner og andre professionelle samarbejdspartnere.
 • Kan arbejde selvstændigt og engageret.
 • Har gode skriftlige og mundtlige formidlingsevner.
 • Har gode analytiske evner.
 • Er ansvarsbevidst og fleksibel.
 • Er teamplayer.
 • Har et stort personligt engagement
 • Er psykisk robust

Vi kan tilbyde en spændende arbejdsplads, der er i gang med at udvikle nye tilbud og arbejdsmetoder på det sociale område. Vi er samtidig en arbejdsplads med gode muligheder for faglig udvikling samt kollegial og ledelsesmæssig støtte. Vi tilbyder supervision 6 gange årligt af ekstern supervisor.

Løn og ansættelsesvilkår:
Stillingen er på fuld tid eller evt. på mindre efter aftale. Det forventes at man arbejder med udgangspunkt fra vores hus i Vejle. Der må forventes en del kørsel i arbejdet, hvorfor det fordre, at du har egen bil til rådighed. Kørsel afregnes efter statens højeste takst

Lønnen aftales i forhold til medarbejderens kvalifikationer.

Det praktiske:
Ansøgningsfristen til stillingen er fredag d. 16. februar 2024 kl. 08.00. Ansøgningen sendes til post@cesa.dk

Samtaler om stillingen forventes afholdt den 22. februar 2024.

Forventet tiltrædelse for stillingen er den 1. april 2024.

Du kan læse mere om os på https://www.cesa.dk.

Du kan også ringe til centerchef Kristian Viskum tlf. 21834791, for at få yderligere oplysninger om stillingen.