Støttet eller overvåget samvær

​Vi skelner mellem 3 kategorier for samvær:

Overvåget samvær

Der er truffet en beslutning om samvær uden samtykke. Samværskonsulenten er til stede under hele forløbet.

Støttet samvær

Der foreligger et samtykke til, at samværskonsulenten er til stede under samværet og støtter forældre og barn med forskellige pædagogiske tiltag.

Beskyttet samvær

Samværet er karakteriseret ved, at foregå under beskyttede former hvor forældre og barn er alene. Samværskonsulenten er til stede i et tilstødende lokale og er til rådighed.

Ved alle samvær er der indbygget støtte, der kan ligge i rammen for samværet, den pædagogiske støtte til samtaleemner og aktiviteter. Nogle samvær kan foregå i eget hjem og her er de samme elementer indbyget dog således, at vi ikke kan yde den samme sikkerhed for rammen, gæster m.m.​

CESA - Center for Socialt Arbejde har en selvstændig ejendom, "Familiehuset", Odensevej 61, 5750 Ringe og i lejligheden i Nørregade 16, 1. th., 5000 Odense C. Her kan forældre være sammen med deres børn når det er besluttet, at deres samvær skal overvåges/støttes af en repræsentant for kommunen eller Statsforvaltningen. Vi har lagt vægt på, at indrette samværsrummene så hjemligt som muligt således, at man som familie kan foretage sig nogle af de ting man normalt foretager sig hjemme.

Forud for etableringen af et samværsforløb afholdes der formøder med samværskoordinator, en samværskonsulent, samværsforælderen og bopælsforælderen sammen med barnet således, at de kender rammerne og har mødt den person, der vil være til stede under samværet.

Forinden har vi fået opgaven præsenteret således, at vi er bekendte med baggrunden for henvisningen, formålet og opgavens konkrete udførelse, praktiske forhold, deltagere og samværskonsulentens rolle. Ved formødet orienteres om de oplysninger vi har modtaget, de muligheder samværet giver og der drøftes vigtigheden af indholdet i samværet. Dvs. der fokuseres på fremtiden og ikke på fortiden.

Samværskonsulenten skal normalt udfærdige en rapport, der skal indeholde en beskrivelse af det der ses og høres under samværet. Det forekommer, at der under samværet laves stikord og notater.

Samværskonsulenten skal ikke foretage en vurdering. Såfremt statsamt eller kommune ønsker en vurdering, gives den af samværskoordinator.

Se priser for samvær under prisliste

CESA

CVR: ​​63500410

Tlf.: 62 62 39 72

post@cesa.dk

CESA’s kontor

Odensevej 70, 5750 Ringe

Satellit og samværslokaler Jylland
​Ribe Landevej 33, 7100 Vejle

​​

Opholdsstedet Damkjærgård
​Berlin 17,  5463 Harndrup

​Samværslokaler i Ringe

Odensevej 61, 5750 Ringe

​Samværslokaler i Odense

Nørregade 16, 1. th., 5000 Odense C

Aflastningstilbuddet Fristedet
​Frørupvej 34A, 5853 Ørbæk

CESA, Center For Socialt Arbejde
Odensevej 70, 5750 Ringe
Tlf.:
62 62 39 72

Aflastningstilbuddet Fristedet

Frørupvej 34A, 5853 Ørbæk

Danmark

CESA, Center For Socialt Arbejde
Odensevej 61
5750 Ringe

​Samværslokaler

Nørregade 16, 1. th., 5000 Odense C

CESA, Center For Socialt Arbejde

Ribe Landevej 33

7100 Vejle

CESA, Center For Socialt Arbejde
Odensevej 70
5750 Ringe
Tlf.: 62623972
CVR: 63500410
post@cesa.dk

Damkjærgård

Berlin 17, 

5463 Harndrup, Denmark

Tlf.: 64881484

pt@cesa.dk