Psykolog søges til det specialiserede børne- og ungeområde

Har du terapeutisk erfaring, og vil du gøre en forskel for børn og unge i udsatte positioner?

I CESA oplever vi øget efterspørgsel på psykologfaglige kompetencer, og søger derfor en psykolog mere til vores tværfaglige team. Vi søger en psykolog som har erfaring på børne- og ungeområdet, og som brænder for behandlings- og undersøgelsesopgaver.

Om CESA:
CESA er en nonprofit forening som udbyder ydelser indenfor det socialfaglige område. Størstedelen af vores arbejdsopgaver bestilles af landets kommuner, og derudover vægter vi at søge puljemidler således vi også kan udbyde gratis tilbud til børn og unge, såsom netværksgrupper for plejebørn eller samtaleforløb for børn og unge som er vokset op i familier med alkohol- eller stofmisbrug. Vores værdigrundlag er humanistisk, og vi arbejder ud fra den grundlæggende opfattelse af, at en persons udvikling sker i et anerkendende samspil mellem mennesker. I CESA har vi fokus på at ”spille hinanden gode” og bruge hinandens faglige kompetencer, for at sikre et højt fagligt niveau. Vi kan tilbyde en fagligt spændende arbejdsplads med mulighed for selvstændighed, faglig udvikling og fleksibilitet.

Da CESA er en organisation i udvikling, ønsker vi, at du sammen med vores nuværende psykolog vil være med til at udvikle vores psykologfunktion. Dette betyder, at der er god mulighed for kreativitet, faglig udvikling og sætte sit præg på vores ydelser og CESA som organisation.

Dine arbejdsopgaver består af:
Terapeutiske samtaler med børn, unge og familier.

 • Psykologisk undersøgelsesarbejde og observationer.
 • Skriftlig og mundtlig formidling.
 • Supervision og vejledning af plejefamilier.
 • Andre arbejdsopgaver som tilrettelægges i samspil med din faglige profil, såsom forældrekompetenceundersøgelser, udredning mm.


Dine kvalifikationer:

 • Du er uddannet cand.psych.
 • Du har erfaring med børn og unge i udsatte positioner:
  • Det vil være en fordel af have kendskab til eller erfaring med anbragte børn og unge.
  • Du må gerne have erfaring med børn og unge, som er vokset op i familier med alkohol- eller stofmisbrug.
  • Det vil være relevant, hvis du har erfaring eller kendskab til traumeområdet.
 • Du har erfaring med terapi og terapeutiske samtaleforløb. Da vi ikke har en overordnet psykologfaglig teoretisk ramme, tilbyder vi, at du kan løse vores fagligt varierende opgaver med metodefrihed. For at sikre den faglige kvalitet, ser vi dog gerne, at du er teoretisk forankret indenfor en terapiretning, som systemisk tænkning, mentaliserings baseret tilgang og/eller narrativ tilgang.
 • Det er en bonus hvis du har test- og udredningserfaring, men dette er ikke et krav.
 • Vi ser gerne, at du har kendskab til FIT (Feedback Informed Treatment).
 • Det vil være en fordel af have erfaring med både skriftlig og mundtlig formidling f.eks. igennem supervision, oplæg mm.
 • At du er selvstændig, engageret og fleksibel, og at dette smitter af på måden du arbejder og løser dine opgaver på.
 • At du kan indgå både i internt tværfagligt samarbejde og eksternt samarbejde med f.eks. kommuner og øvrige samarbejdspartnere mm.


Vi kan tilbyde:

 • En spændende arbejdsdag med varierende arbejdsopgaver.
 • Sparring med engagerede og fagligt dygtige kollegaer.
 • Et tværfagligt team bestående af en psykolog, socialrådgivere, psykoterapeuter, pædagoger mm.
 • Mulighed for ekstern supervision, som kan bruges til din eventuelle autorisation.
 • Gode muligheder for faglig udvikling, samt kollegial og ledermæssig sparring og støtte.
 • Mulighed for både deltids-eller fuldtidsstilling.
 • Mulighed for selvstændigt at tilrettelægge din arbejdstid.
 • Et stærkt kollegialt fællesskab med højt til loftet og godt humør.


Praktiske informationer
CESA har både kontor i Ringe på Fyn og i Vejle. Da vi har et stort fokus på at møde vores børn, unge og familier der hvor de er, er det vigtigt, at du er indstillet på transporttid. Dette kan inkludere at behandlingen foregår f.eks. på skoler eller i familiers private hjem, og inkluderer både opgaver på Fyn og i Jylland. Derfor er det vigtigt, at du har kørekort og egen bil.

Vil du vide mere om stillingen er du velkommen til at kontakte centerchef Kristian Viskum på tlf.nr. 21834791. Du kan også gå ind på vores hjemmeside www.cesa.dk.

Ansøgning vedlagt relevant dokumentation sendes til post@cesa.dk senest den 16. februar 2024 kl. 10.00.

Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler 23. februar 2024 og at du kan starte i stillingen den 1. april 2024 eller snarest derefter.

Vi glæder os til at høre fra dig.