​Mail : lg@cesa.dk

Telefon: 22 14 67 45

Louise Borg Guldager

Ansat som socialkonsulent i CESA i 2013. Louise arbejder med tilsyn/supervision af plejefamilier, matchning – og anbringelser af børn, udredningsopgaver, samværskonsulent, ungeterapeut i TFCO programmet, afholder - sammen med en kollega, kurser i pædagogiske redskaber til plejefamilier.

Uddannelse

Louise er uddannet socialrådgiver fra den Sociale Højskole i Odense i 2005.

Uddannelses- og længerevarende kursusforløb

Supervisionsuddannelse for familieplejekonsulenter fra COK, 2010

KRITH kursus, 2012

Familierådslagning og samordner, 2013

Mediator i konfliktmægling og samarbejdssamtaler i anbringelsessager, 2014

Kognitiv terapi, 2017

KEEP gruppeleder (opkvalificerende kurser til plejefamilier), 2019

Tidligere beskæftigelse

Louise har i perioden fra 2005 til 2013, arbejdet som henholdsvis myndighedssagsbehandler, og familieplejekonsulent i en Børn - og Ungeforvaltning.

Hun har her beskæftiget sig med anbringelse og matchning af plejebørn, udarbejdelse af § 50 undersøgelser og iværksættelse af foranstaltninger ud fra disse, udarbejdet socialrapporter samt ført tilsyn/supervision af plejefamilier samt afholdt kurser for disse.

CESA

CVR: ​​63500410

Tlf.: 62 62 39 72

post@cesa.dk

CESA’s kontor

Odensevej 70, 5750 Ringe

Satellit og samværslokaler Jylland
​Ribe Landevej 33, 7100 Vejle

​​

Opholdsstedet Damkjærgård
​Berlin 17,  5463 Harndrup

​Samværslokaler i Ringe

Odensevej 61, 5750 Ringe

​Samværslokaler i Odense

Nørregade 16, 1. th., 5000 Odense C

Aflastningstilbuddet Fristedet
​Frørupvej 34A, 5853 Ørbæk

CESA, Center For Socialt Arbejde
Odensevej 70, 5750 Ringe
Tlf.:
62 62 39 72

Aflastningstilbuddet Fristedet

Frørupvej 34A, 5853 Ørbæk

Danmark

CESA, Center For Socialt Arbejde
Odensevej 61
5750 Ringe

​Samværslokaler

Nørregade 16, 1. th., 5000 Odense C

CESA, Center For Socialt Arbejde

Ribe Landevej 33

7100 Vejle

CESA, Center For Socialt Arbejde
Odensevej 70
5750 Ringe
Tlf.: 62623972
CVR: 63500410
post@cesa.dk

Damkjærgård

Berlin 17, 

5463 Harndrup, Denmark

Tlf.: 64881484

pt@cesa.dk