En socialkoordinator og en behandlingskoordinator/terapeut søges til det specialiserede børne- og ungeområde.

To af vores erfarne medarbejdere har valgt at gå på efterløn. Vi har derfor 2 ledige fuldtidsstillinger til besættelse snarest muligt.

Vil du være med til at videreudvikle CESAs ydelser med fokus på:


​·​Barnets/den unges ressourcer og behov


​·​Barnets og familiens udviklingsmuligheder


​·​Helhedsorienteret indsats


​·​Relationelle, frem for individuelle problemer

·​Finde de styrker, der er til stede i familien

·​Respekt for barnets forældre og øvrige familie, uanset individuelle forskelle, kultur, etnisk baggrund og familieform

·​Høj faglig kvalitet


​Så er du måske en af vores nye medarbejdere.


​Om jobbet som socialkoordinator

Som socialkoordinator vil du både have koordineringsopgaver og selv være udfører af socialt og pædagogisk arbejde. Du vil have ansvaret for kvalitetssikring af opgaveløsningen og for koordinering af opgaver for vores korps af eksterne medarbejdere, der udfører opgaver med samvær, § 54 støttepersoner, familiearbejde, praktisk pædagogisk støtte og observationsopgaver.

Du vil have ansvaret for vores aktiviteter i Jylland med udgangspunkt i vores kontor i Vejle, hvorfra en væsentlig del af arbejdet skal udføres. Du er samtidig den, der har kontakt til henvisende kommune og skal deltage i markedsføring af vores ydelser overfor kommunerne i Jylland.


​Vi lægger vægt på et stort personligt engagement og at du er i stand til at samarbejde bredt med børnenes og de unges familier og de professionelle samarbejdspartnere.


​Samtaler om stillingen forventes afholdt den 17. august 2017.


​Om jobbet som Behandlingskoordinator/terapeut.

Som behandlingskoordinator og terapeut vil du være en del af den gruppe i CESA, der arbejder med evidensbaserede metoder. Din primære funktion er at være behandlingskoordinator for vores specialiserede plejefamilier. Derudover vil du have opgaver som terapeut i andre af vores evidensbaserede ydelser.

Som behandlingskoordinator er du ansvarlig for at lede og koordinere den samlede behandlingsindsats i forhold til det konkrete barn og barnets familie, samt at behandlingen i plejefamilien og i teamet som helhed følger det aftalte koncept.

Behandlingskoordinator er sammen med leder ansvarlig for markedsføring af ydelsen behandling i specialiseret plejefamilie.

Behandlingskoordinator er faglig koordinator for behandlerteamet, der sammensættes ud fra den unges behandlingsbehov. Teamet kan ud over behandlingskoordinatoren bestå af terapeut for biologisk familie, terapeut for barnet/den unge,  PDR – interviewer og færdighedstræner.

Som behandlingskoordinator/ terapeut indgår du i vagtordning udenfor almindelig arbejdstid.


​Samtaler om stillingen forventes afholdt den 16. august 2017.


​Kvalifikationer:

Vi lægger i begge stillinger vægt på at de kommende medarbejdere har:

·​Grunduddannelse som pædagog, socialrådgiver eller anden relevant uddannelse.

·​Erhvervserfaring indenfor området børn og unge med behov for særlig støtte.

·​Fagligt orienteret indenfor det systemisk og kognitive terapeutiske område.

·​Gerne efter- eller videreuddannelse indenfor området børn og unge med særlig behov for støtte.

Vi går også efter personer, som

·​Evner at samarbejde internt og eksternt med brugere, kommuner og andre samarbejdspartnere.

·​Kan arbejde selvstændigt og engageret.

·​Har gode skriftlige og mundtlige formidlingsevner.

·​Har gode analytiske evner.

·​Er ansvarsbevidst og fleksibel.

·​Har et godt humør.

·​Har personlig gennemslagskraft.

For stillingen som behandlingskoordinator og terapeut vil det være en fordel, men ikke et krav, at man har en terapeutisk efteruddannelse og evt. erfaring med behandlingsprogrammerne TFCO, FFT og PMTO

Vi kan tilbyde en spændende arbejdsplads, der er i gang med at udvikle nye tilbud og arbejdsmetoder på det sociale område. Vi er samtidig en arbejdsplads med gode muligheder for faglig udvikling samt kollegial og ledelsesmæssig støtte.

Løn og ansættelsesvilkår

Begge stillingerne er på fuld tid og arbejdspladsen er som udgangspunkt vores kontor i Ringe. Lønnen aftales i forhold til medarbejderens kvalifikationer.

Forventet tiltrædelse for begge stillinger er den 1. oktober 2018.

Det praktiske

Ansøgningsfristen til begge stillinger er mandag den 13. august 2018 kl. 12.00. Det skal af ansøgningen fremgå, hvilken stilling der søges. Ansøgningen sendes til post@cesa.dk 

Du kan læse mere om os på https://cesa.dk/. Du kan også ringe til leder Palle Tofte tlf.20 83 01 66 for at få yderligere oplysninger om stillingerne.

​​

CESA

CVR: ​​63500410

Tlf.: 62 62 39 72

post@cesa.dk

CESA’s kontor

Odensevej 70, 5750 Ringe

Satellit og samværslokaler Jylland
​Ribe Landevej 33, 7100 Vejle

​​

Opholdsstedet Damkjærgård
​Berlin 17,  5463 Harndrup

​Samværslokaler i Ringe

Odensevej 61, 5750 Ringe

​Samværslokaler i Odense

Nørregade 16, 1. th., 5000 Odense C

Aflastningstilbuddet Fristedet
​Frørupvej 34A, 5853 Ørbæk

CESA, Center For Socialt Arbejde
Odensevej 70, 5750 Ringe
Tlf.:
62 62 39 72

Aflastningstilbuddet Fristedet

Frørupvej 34A, 5853 Ørbæk

Danmark

CESA, Center For Socialt Arbejde
Odensevej 61
5750 Ringe

​Samværslokaler

Nørregade 16, 1. th., 5000 Odense C

CESA, Center For Socialt Arbejde

Ribe Landevej 33

7100 Vejle

CESA, Center For Socialt Arbejde
Odensevej 70
5750 Ringe
Tlf.: 62623972
CVR: 63500410
post@cesa.dk

Damkjærgård

Berlin 17, 

5463 Harndrup, Denmark

Tlf.: 64881484

pt@cesa.dk