Netværksgrupper for plejebørn og plejefamilier

Netværksgrupper for plejebørn og plejefamilier
CESA er blevet tildelt projektmidler fra Socialstyrelsen, til opstart af et projekt med netværksgrupper for plejebørn og plejefamilier i en 2 årig periode fra 2022 til 2024.

Gratis deltagelse!

CESA vil gerne tilbyde plejefamilier og/eller anbragte børn i plejefamilier et gratis gruppeforløb med henblik på at styrke deres netværk med ligestillede. Læs mere her

Formål
Det overordnede formål for projektet er at bidrage til at minimere sammenbrud i anbringelsesforløb, ved at styrke både plejebørns og plejeforældres netværk med ligestillede.

I forhold til børne- og ungegrupper er formålet at bidrage til, at de ældre plejebørn gøres klar til at kunne mestre voksenlivet, samt at de børn og unge, der deltager i grupperne, i højere grad oplever både følelsesmæssig og social trivsel, ved at kunne dele deres tanker, følelser og oplevelser med andre plejebørn.

Forløb

  • Gruppeforløb for børn i alderen 9-13 år
  • Gruppeforløb for unge i alderen 14-18 år
  • Flytte hjemme fra kursus for unge i alderen 16-18 år
  • Netværksskabende gruppeforløb for plejeforældre
 

Lokation
Gruppeforløbene afholdes i CESA’s lokaler, Odensevej 70, 5750 Ringe.

Kontakt
Mathias Dahl Jensen
Projektkoordinator
Tlf.: 30 36 67 45
madj@cesa.dk