Netværksmøder for samordnere

ADHD-foreningen og CESA inviterer samordnere til gratis netværksmøder. Hver gang tages et specifikt emne op, som der gives en kort introduktion til. Der udveksles derefter erfaringer om emnet og der bliver også plads til at vende andre udfordringer i arbejdet som samordner.

Netværksmøderne henvender sig til samordnere, som arbejder med familie- og netværksrådslagning for børn, unge og voksne, og både for kommunalt ansatte, selvstændige og privatansatte samordnere er velkomne.

Møderne faciliteres af Tine Hedegaard (ADHD-foreningen) og Jan Druedahl (CESA).


​Datoer og emner

Onsdag den 23. maj 2018 kl. 10.00-14.00: Samordnerens rolle i udvikling?

Samordnerens rolle har udviklet sig gennem årene og i dag er det ofte samordneren som ved mest om metoden. Det giver anledning til at reflektere over, hvordan samordnerens viden bedst sættes i spil i samarbejdet med rådgiver/initiativtager? Hvordan hjælper man bedst initiativtageren og hvor langt kan man gå uden at komme til at ”vælte” en af hjørnestenene?

Onsdag den 29. august 2018 kl. 10.00-14.00: Modstand i netværket

Som samordner møder man ofte undren, bekymring eller ligefrem modstand i netværket, som ikke tror på egne ressourcer, på andres ressourcer eller har svært ved at se meningen med at de skal involveres. Hvordan håndterer man bedst denne modstand og hvor langt kan man gå for at få familien/netværket til at sige ja til at deltage?

Torsdag den 11. oktober 2018 kl. 10.00-14.00: Informatørens rolle og betydning

Der er et voksende fokus på informantens rolle ved rådslagningen og samordneren bliver i stigende grad opmærksom på dette, når han/hun møder netværket. Men hvor ligger egentlig opgaven med at foreslå informanter? Kan samordneren gå mere aktivt ind i denne opgave eller ligger den udelukkende hos initiativtager? Hvad kan information betyde for netværkets forslag til løsninger og er initiativtager også informant?

Den 29. november 2018 kl. 10.00-14.00: Mini kursus i konflikthåndtering og mægling

På netværksmødet med psykoterapeut Christian Gadegaard vil han  give os en introduktion til konflikthåndtering mægling. Et kendskab til mægling kan være relevant for samordneren, når der er konflikter i netværket, som skal adresseres inden familien kan samles til et rådslagningsmøde.

Møderne foregår hos ADHD-foreningen, Pakhusgården 50, 5000 Odense C. Det er gratis at deltage, men der er et begrænset antal pladser hver gang. Der er kaffe og te på kanden og en sandwich til frokost.

Du tilmelder dig møderne enkeltvis, og du er velkommen at deltage alle fire gange eller færre, som det passer dig bedst. Tilmelding til konsulent Tine Hedegaard på th@adhd.dk.​

CESA

CVR: ​​63500410

Tlf.: 62 62 39 72

post@cesa.dk

CESA’s kontor

Odensevej 70, 5750 Ringe

Satellit og samværslokaler Jylland
​Ribe Landevej 33, 7100 Vejle

​​

Opholdsstedet Damkjærgård
​Berlin 17,  5463 Harndrup

​Samværslokaler i Ringe

Odensevej 61, 5750 Ringe

​Samværslokaler i Odense

Nørregade 16, 1. th., 5000 Odense C

Aflastningstilbuddet Fristedet
​Frørupvej 34A, 5853 Ørbæk

CESA, Center For Socialt Arbejde
Odensevej 70, 5750 Ringe
Tlf.:
62 62 39 72

Aflastningstilbuddet Fristedet

Frørupvej 34A, 5853 Ørbæk

Danmark

CESA, Center For Socialt Arbejde
Odensevej 61
5750 Ringe

​Samværslokaler

Nørregade 16, 1. th., 5000 Odense C

CESA, Center For Socialt Arbejde

Ribe Landevej 33

7100 Vejle

CESA, Center For Socialt Arbejde
Odensevej 70
5750 Ringe
Tlf.: 62623972
CVR: 63500410
post@cesa.dk

Damkjærgård

Berlin 17, 

5463 Harndrup, Denmark

Tlf.: 64881484

pt@cesa.dk