Koordinater ved ungdomssanktion

​Koordinatorer til unge, der er idømt en sanktion efter straffelovens § 74a.

​Ungdomssanktionen er et alternativ til fængselsstraf, som kan gives til unge, der på gerningstidspunktet ikke er fyldt 18 år og som har begået alvorlig kriminalitet.

Hensigten er at hjælpe de unge ud af en kriminel løbebane gennem struktureret og kontrolleret socialpædagogisk behandling af 2 års varighed.

Sanktionen består af et behandlingsforløb i tre faser:

  1. døgnophold en sikret ungdomsinstitution
  2. døgnophold på en åben institution
  3. ​en udslusningsfase

​Pr. 1.8.2007 har regeringen besluttet, at en koordinator skal være tilknyttet den unge igennem hele sanktionen, herunder være den unges rådgiver, være garant for sammenhæng af de tre faser. 

Koordinatoren skal ligeledes afholde møder med den unge, forældre og andre relevante parter med henblik på at fastholde de målsætninger, der er fastlagt i handleplanen, samt indgå i et samarbejde med den ansvarlige kommune.

​Vores kompetence i forhold til opgaveløsningen

CESA - Center for Socialt Arbejde har koordinatorer, der har deltaget Socialstyrelsens kurser i rollen som koordinator.

Koordinatorerne har en grunduddannelse som socialrådgivere og erfaring med unge, der har svære sociale, følelsesmæssige og /eller faglige problemer.

Udarbejdelse af udredninger og rapporter til handleplan sker løbende.

CESA

CVR: ​​63500410

Tlf.: 62 62 39 72

post@cesa.dk

CESA’s kontor

Odensevej 70, 5750 Ringe

​Aflastningstilbuddet Fristedet

Frørupvej 34A, 5853 Ørbæk

​Samværslokaler i Ringe

Odensevej 61, 5750 Ringe

​Samværslokaler i Odense

Nørregade 16, 1. th., 5000 Odense C

Satellit og samværslokaler Jylland
​Ribe Landevej 33, 7100 Vejle

CESA, Center For Socialt Arbejde
Odensevej 70, 5750 Ringe
Tlf.:
62 62 39 72

Aflastningstilbuddet Fristedet

Frørupvej 34A, 5853 Ørbæk

Danmark

CESA, Center For Socialt Arbejde
Odensevej 61
5750 Ringe

​Samværslokaler

Nørregade 16, 1. th., 5000 Odense C

CESA, Center For Socialt Arbejde

Ribe Landevej 33

7100 Vejle

CESA, Center For Socialt Arbejde
Odensevej 70
5750 Ringe
Tlf.: 62623972
CVR: 63500410
post@cesa.dk