Koordinater ved ungdomssanktion

Målgruppe:​

Unge der ikke er fyldt 18 år og som er idømt ​en sanktion efter straffelovens § 74.

Det får kommunen ved at bruge os:

CESA råder over koordinatorer, der er uddannede i Socialstyrelsen til at varetage den lovpligtige koordinatorfunktion for under, der idømmes ungdomssanktion efter straffelovens § 74a.


​Vi kan vare​tage begge de opgaver, som ligger i ungdomssanktionen 

- koordination og kontaktpersonsordning - samt koordinerer de to opgaver internt.

​CESA trækker i koordinationsfuktionen på mange års erfaringer i at planlægge, lede og koordinere komplicerede sager og sikre, at planer og aftaler følges op.

Indhold i ydelsen:  

  • planlægge, afvikle og lede netværksmøder og følge op på aftaler fra netvæ​rksmøder.​
  • overgangene mellem fase 1, 2 og 3 bliver forberedt ordentligt, og at viden fra tidligere faser ikke går tabt.
  • den unge og den unges familie inddrages, når handleplanen skal følges op eller revideres.

Kontaktperson

  • besøge den unge og være den unges samtalepartner
  • være i kontakt med den unges forældre, netværk og professionelle aktører, herunder skoler og lignende.
  • støtte den unge i at etablere netværk og nye samværsformer og skabe en struktureret hverdag med uddannelse, arbejde og fritidstilbud.
  • støtte den unge i kontakten med offentlige instanser

I arbejdet med ungdomssanktionen holdes tæt kontakt med sagsbehandler

Pris og visitation

Se prisliste

​Der faktureres kun de timer der bliver anvendt.

For oplysninger eller visitering af koordinator rettes henvendelse til

CESA                                       CESA - Jylland
Odensevej 70                     Ribe Landevej 33
5750 Ringe                          7100 Vejle
Tlf: 62623972                   Tlf. 5170 2633
Mail: post@cesa.dk         Mail: cg@cesa.dk 

CESA

CVR: ​​63500410

Tlf.: 62 62 39 72

post@cesa.dk

CESA’s kontor

Odensevej 70, 5750 Ringe

Satellit og samværslokaler Jylland
​Ribe Landevej 33, 7100 Vejle

​​

Opholdsstedet Damkjærgård
​Berlin 17,  5463 Harndrup

​Samværslokaler i Ringe

Odensevej 61, 5750 Ringe

​Samværslokaler i Odense

Nørregade 16, 1. th., 5000 Odense C

Aflastningstilbuddet Fristedet
​Frørupvej 34A, 5853 Ørbæk

CESA, Center For Socialt Arbejde
Odensevej 70, 5750 Ringe
Tlf.:
62 62 39 72

Aflastningstilbuddet Fristedet

Frørupvej 34A, 5853 Ørbæk

Danmark

CESA, Center For Socialt Arbejde
Odensevej 61
5750 Ringe

​Samværslokaler

Nørregade 16, 1. th., 5000 Odense C

CESA, Center For Socialt Arbejde

Ribe Landevej 33

7100 Vejle

CESA, Center For Socialt Arbejde
Odensevej 70
5750 Ringe
Tlf.: 62623972
CVR: 63500410
post@cesa.dk

Damkjærgård

Berlin 17, 

5463 Harndrup, Denmark

Tlf.: 64881484

pt@cesa.dk