Støtteperson

Støtteperson i henhold til Servicelovens § 54.

Målgruppe

​Forældre der har fået deres barn/børn anbragt uden for hjemmet.

Det får kommunen ved at bruge osCESA har et erfarent korps af blandt andet socialrådgiver og pædagoger, der arbejder, som støttepersoner. De har alle erfaring med familiearbejde og samarbejde med institutioner og kommune. ​

Det får kommunen ved at bruge os:

CESA har et erfarent korps af blandt andet socialrådgiver og pædagoger, der arbejder, som støttepersoner. De har alle erfaring med familiearbejde og samarbejde med institutioner og kommune. ​

Indhold i ydelsen:

​Støtten til forældrene i.h.t. § 54 indeholder

  • Støttepartner for forældre; lytte og give med og modspil
  • Støtteforældre i samarbejde med kommunen, at hjælpe med at læse og forstå materiale omkring anbringelsen
  • Forberedelse af møder med forældre, og deltagelse i møder omkring anbringelsen
  • Støtte op om samarbejdet med anbringelsessted og hjælpe med at styrke kontakten mellem forældre og barn.


Pris og visitation

Prisliste

Der faktureres kun de timer, der bliver anvendt.

For oplysninger eller visitering af støtteperson rettes henvendelse til :

CESA                                          CESA - Jylland
​Odensevej 70                        Ribe Landevej 33 

5750 Ringe                             7100 Vejle
Tlf: 62623972                      Tlf. 20667470
Mail: post@cesa.dk            Mail: post@cesa.dk   

CESA

CVR: ​​63500410

Tlf.: 62 62 39 72

post@cesa.dk

CESA’s kontor

Odensevej 70, 5750 Ringe

Satellit og samværslokaler Jylland
​Ribe Landevej 33, 7100 Vejle

​​

Opholdsstedet Damkjærgård
​Berlin 17,  5463 Harndrup

​Samværslokaler i Ringe

Odensevej 61, 5750 Ringe

​Samværslokaler i Odense

Nørregade 16, 1. th., 5000 Odense C

Aflastningstilbuddet Fristedet
​Frørupvej 34A, 5853 Ørbæk

CESA, Center For Socialt Arbejde
Odensevej 70, 5750 Ringe
Tlf.:
62 62 39 72

Aflastningstilbuddet Fristedet

Frørupvej 34A, 5853 Ørbæk

Danmark

CESA, Center For Socialt Arbejde
Odensevej 61
5750 Ringe

​Samværslokaler

Nørregade 16, 1. th., 5000 Odense C

CESA, Center For Socialt Arbejde

Ribe Landevej 33

7100 Vejle

CESA, Center For Socialt Arbejde
Odensevej 70
5750 Ringe
Tlf.: 62623972
CVR: 63500410
post@cesa.dk

Damkjærgård

Berlin 17, 

5463 Harndrup, Denmark

Tlf.: 64881484

pt@cesa.dk