Konsulentopgaver

​CESA - Center for Socialt Arbejde tilbyder at udføre konsulent opgaver for kommunerne, f.eks. i forbindelse med en kommunes forberedelse af en anbringelses sag, anbringelse i netværksfamilier, anbringelser af børn med anden etnisk baggrund eller undersøgelser i henhold til § 50 i serviceloven. 

Vi yder endvidere supervision af plejefamilier på konsulent basis. CESA er indstillet på at tilpasse vore forskellige opgaver i forhold til kommunens aktuelle behov, og står gerne til rådighed for en drøftelse vedrørende ovenstående.

​CESA tilbyder endvidere med kort varsel at vikariere i børn- og ungesager. Det kan være fra enkelte timer til flere dage alt efter jeres behov.

Er I ramt af sygdom, akutte sager eller stort sagspres er I velkommen til at kontakte PalleTofte, CESA - Center for Socialt Arbejde på 62 62 39 72 eller pt@cesa.dk for nærmere aftale.

CESA

CVR: ​​63500410

Tlf.: 62 62 39 72

post@cesa.dk

CESA’s kontor

Odensevej 70, 5750 Ringe

Satellit og samværslokaler Jylland
​Ribe Landevej 33, 7100 Vejle

​​

Opholdsstedet Damkjærgård
​Berlin 17,  5463 Harndrup

​Samværslokaler i Ringe

Odensevej 61, 5750 Ringe

​Samværslokaler i Odense

Nørregade 16, 1. th., 5000 Odense C

Aflastningstilbuddet Fristedet
​Frørupvej 34A, 5853 Ørbæk

CESA, Center For Socialt Arbejde
Odensevej 70, 5750 Ringe
Tlf.:
62 62 39 72

Aflastningstilbuddet Fristedet

Frørupvej 34A, 5853 Ørbæk

Danmark

CESA, Center For Socialt Arbejde
Odensevej 61
5750 Ringe

​Samværslokaler

Nørregade 16, 1. th., 5000 Odense C

CESA, Center For Socialt Arbejde

Ribe Landevej 33

7100 Vejle

CESA, Center For Socialt Arbejde
Odensevej 70
5750 Ringe
Tlf.: 62623972
CVR: 63500410
post@cesa.dk

Damkjærgård

Berlin 17, 

5463 Harndrup, Denmark

Tlf.: 64881484

pt@cesa.dk