Familierådslagning

​- familieplanlægning for barnets bedste

​Hvad kan CESA tilbyde?

 • CESA – Center for Socialt Arbejde tilbyder samordner i sager, hvor kommunen vælger at lave familierådslagning. Samordneren sparrer med sagsbehandler omkring metode, udarbejdels af rammer og centrale spørgsmål, som skal stilles i familierådslagningen.
 • CESAs samordnere, er uvildige fagpersoner der ikke kender barnet og familen i forvejen, og har naturligvis tavspligt. Vores samordnere er uddannet til at planlægge og koordinere familierådslagningen i samarbejde med familien.
 • CESAs samordner laver en plan for familierådslagningen og sammen med barnet/den unge og familien findes frem til, hvem man ønsker der skal deltage i familierådslagningen. CESAs samordner besøger netværket inden familierådslagningen.
 • Samordneren er vært ved mødet og sørger for lokale, mad og andet praktisk.
 • Det koster IKKE familien noget at deltage i en familierådslagning.
 • CESA arrangerer opfølgnings-rådslagning.
 • Cesa ligger centralt i Ringe på Midtfyn, tæt på motorvejen og med let adgang til offenlig transport.
 • CESA tilbyder optimale fysiske rammer for afholdelse af familierådslagning, men vores samordnere kan også arrangere
 • rådslagninger ud af huset.

Hvad er Familierådslagning?

Lov om social service giver børn med særlige behov mulighed for familierådslagning. Familierådslagning henvender si g primært til familier med børn og unge, der har behov for hjælp og er derfor tilknyttet det sociale system.

I familierådslagning er den udvidede familie den vigtigste ressource, da det er den der lægger planer om barnets fremtid, har den nødvendige viden og midler til at lægge planer, som er til gavn for barnet.

Familierådslagning består af møder, hvor familie, slægt, venner og andre betydningsfulde personer diskuterer og planlægger hvilke indsatser, der er nødvendige for at barnets situation kan forbedres. På møderne diskuterer familien og slægten bl.a. hvordan:

 • man kan forbedre barnets situation, hvis der er problemer derhjemme
 • man kan hjælpe barnet med hensyn til problemer i skolen
 • man kan give den bedst mulige omsorg, hvis forældrene selv ikke magter at give omsorgen alene​

Familierådslagningen er delt op i 3 dele:

 • Information – sagsbehandleren fra kommunen sætter rammerne og informerer om situationen. Andre relevante fagpersoner kan inviteres med som informatører Familien har mulighed for at stille afklarende spørgsmål.
 • Hvad vil familien gøre? – I dette punkt samles familie, slægt og evt. venner alene for at udarbejde en plan, som vil være til gavn for barnet.
 • Gennemførelse af planen – Når familien er kommet frem til en plan, samles familien, samordner og sagsbehandler Saigen for, at drøfte hvordan de bedst muligt kan sætte planen i værk. Sagsbehandleren skal godkende denne plan.

Tidsforbrug og Pris

1. Rådslagning ca. 20-30 timer og opfølgningsrådslagning ca.10-15 timer (Afhængig af netværkets størrelse og bopæl)

Samordner pr. time kr. 473,- + kørsel i.h.t. statens højeste takst.

Se priser her (til prisliste)

Information

For yderligere information kontakt samordnere;

Louise B. Guldager - 22 14 67 45 - lg@cesa.dk eller Carsten P. Clausen - 61 22 39 15 - cc@cesa.dk

CESA – Center for Socialt Arbejde, Odensevej 70, 5750 Ringe, tlf. 62 62 39 72.

Send en e-mail til post@cesa.dk

CESA

CVR: ​​63500410

Tlf.: 62 62 39 72

post@cesa.dk

CESA’s kontor

Odensevej 70, 5750 Ringe

​Aflastningstilbuddet Fristedet

Frørupvej 34A, 5853 Ørbæk

Opholdsstedet Damkjærgård
​Berlin 17,  5463 Harndrup

​Samværslokaler i Ringe

Odensevej 61, 5750 Ringe

​Samværslokaler i Odense

Nørregade 16, 1. th., 5000 Odense C

Satellit og samværslokaler Jylland
​Ribe Landevej 33, 7100 Vejle

Opholdstedet Damkjærgaard

Berlin 17, 5463 Harndrup. Tlf. 6488 1484

CESA, Center For Socialt Arbejde
Odensevej 70, 5750 Ringe
Tlf.:
62 62 39 72

Aflastningstilbuddet Fristedet

Frørupvej 34A, 5853 Ørbæk

Danmark

CESA, Center For Socialt Arbejde
Odensevej 61
5750 Ringe

​Samværslokaler

Nørregade 16, 1. th., 5000 Odense C

CESA, Center For Socialt Arbejde

Ribe Landevej 33

7100 Vejle

CESA, Center For Socialt Arbejde
Odensevej 70
5750 Ringe
Tlf.: 62623972
CVR: 63500410
post@cesa.dk

Damkjærgård

Berlin 17, 

5463 Harndrup, Denmark

Tlf.: 64881484

pt@cesa.dk