Undersøgelse af opholdssteder og botilbud

Formål med ydelsen

At udføre sagsforberedende arbejde i forbindelse med ansøgning om godkendelse, udvidelse eller ændring af opholdssted efter § 142 stk. 5 i lov om social service eller af botilbud efter § 144 stk. 1 i lov om social service.

Undersøgelsen udgør kommunens beslutningsgrundlag for ansøgningens afgørelse i Kommunen.

Indhold i ydelsen

Undersøgelse omfatter udredning, vurdering og beskrivelse indenfor hovedområderne fysiske rammer, organisatoriske, økonomiske og pædagogiske forhold.

Der er tale om en samlet vurdering af virksomhedens driftsmæssige og pædagogiske forhold, herunder om stedet ledes forsvarligt.

​Metode

Undersøgelsen foretages i en dialogbaseret sagsbehandling, hvor vurderinger drøftes med ansøgere og kommune, så ansøgerne får mulighed for at justere tilbudet på grundlag af de vurderinger, der foretages i undersøgelsesforløbet.

Form

Undersøgelsen indeholder besigtigelse af lokaler, og interview af ledelse og pædagogiske nøglepersoner med henblik på at afdække personalegruppens samlede faglige og personlige kompetencer. Disse interviews forgår som udgangspunkt i de lokale, der ønskes anvendt. Efter hvert møde i undersøgelsesforløbet udfærdiges notater og referater. 

Der indhentes formelle data, såsom helbredserklæringer, straffeattester, og dokumentation for opfyldelse af krav fra andre myndigheder. Som afslutning på undersøgelsen foretages der en sammenskrivning og sammenfattende vurdering af de enkelte delelementer. 

Rapporten fremsendes til partshøring efter forvaltningslovens bestemmelser og et eventuelt høringssvar behandles, hvorefter den sammenskrevne undersøgelse fremsendes til kommunen.

Tidsovervejelser

Varrigheden af sagsbehandlingen og tidsforbruget er afhængigt af, hvor fyldestgørende og realistisk ansøgningen er ved modtagelsen, samt i hvilket omfang det er nødvendigt at aflægge besøg på stedet. Varigheden af sagsbehandlingen er ligeledes afhængigt af andre myndigheders krav. Der deltager som udgangspunkt 2 medarbejdere i undersøgelsesforløbet.

CESA

CVR: ​​63500410

Tlf.: 62 62 39 72

post@cesa.dk

CESA’s kontor

Odensevej 70, 5750 Ringe

​Aflastningstilbuddet Fristedet

Frørupvej 34A, 5853 Ørbæk

​Samværslokaler i Ringe

Odensevej 61, 5750 Ringe

​Samværslokaler i Odense

Nørregade 16, 1. th., 5000 Odense C

Satellit og samværslokaler Jylland
​Ribe Landevej 33, 7100 Vejle

CESA, Center For Socialt Arbejde
Odensevej 70, 5750 Ringe
Tlf.:
62 62 39 72

Aflastningstilbuddet Fristedet

Frørupvej 34A, 5853 Ørbæk

Danmark

CESA, Center For Socialt Arbejde
Odensevej 61
5750 Ringe

​Samværslokaler

Nørregade 16, 1. th., 5000 Odense C

CESA, Center For Socialt Arbejde

Ribe Landevej 33

7100 Vejle

CESA, Center For Socialt Arbejde
Odensevej 70
5750 Ringe
Tlf.: 62623972
CVR: 63500410
post@cesa.dk