Hundredvis af udsatte børn og unge risikerer at blive tabt i den nærmeste fremtid!

KÆRE SOCIALMINISTER, SOCIALORDFØRERE, DEPARTEMENTSCHEF I SOCIAL- OG BOLIG- OG ÆLDREMINISTERIET OG DIREKTØR I SOCIALSTYRELSEN

Hundredvis af udsatte børn og unge risikerer at blive tabt i den nærmeste fremtid!

Dette er et opråb fra de specialiserede projekttilbud under Socialstyrelsens pulje ”Behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- eller alkoholmisbrug”. Vi skriver til jer, fordi vi står i en meget vanskelig situation, når det gælder vores projekters fremtid og hjælpen til en af de mest udsatte grupper i Danmark: Børn og unge, som er presset af misbrug i familien, og som er i højrisikozonen for alvorlig mistrivsel.

Vores akutte problem er, at puljen endnu ikke er udmeldt, og det på trods af, at der allerede er afsat midler på Finansloven 2024 til vores indsatsområde. Vi er naturligvis klar over, at vi ikke automatisk er sikret midler fra puljen, blot fordi vi ønsker at søge igen. Vi ved også, at departementet og styrelsen er ramt af stor travlhed. Men vi vil samtidig påpege, at det vil få store konsekvenser, hvis der ikke findes en hurtig løsning. Vores puljemidler udløber pr 31.12.2023, og uden nogen form for sikkerhed for opstart 1. januar 2024 betyder det:

  • At vi ikke her i efteråret kan igangsætte nye forløb for børn, unge og familierne omkring dem, trods børn og unges akutte behov for hjælp.
  • At vi ikke kan fortsætte opsporingen og den ofte motiverende indkøring til tilbuddene, idet vi ikke ved, om vi har noget at tilbyde børn, unge og familier efter nytår.
  • At vi inden for de næste uger og måneder risikerer at miste 165 højt specialiserede og dedikerede medarbejdere. Medarbejdere, der ofte har årelang erfaring og målrettet uddannelse indenfor arbejdet med dette tabuiserede område – psykologer, familieterapeuter etc. Hvis disse medarbejdere finder anden beskæftigelse, kan det vise sig yderst svært at rekruttere tilsvarende kvalificeret personale.
  • At flere projekter lige om lidt er nødt til at opsige lejemål uvisheden. Nogle har allerede bedt om at få udsat opsigelsen, og det kan også her vise sig meget vanskeligt at finde egnede lejemål indenfor en kort tidsramme.

Konsekvenserne af usikkerheden omkring puljen vil som minimum betyde en meningsløs opbremsning i arbejdet for at hjælpe børnene og de unge: En sen udmelding af puljen vil medføre, at mange projekter skal igennem en lang opstartsperiode i det nye år, hvilket vil betyde at færre børn, unge og familier får hjælp. Vi har i stedet brug for ro og lange udviklingshorisonter til vores specialiserede arbejde.

Vi har før fået positiv respons på vores projekters veldokumenterede, effektfulde indsatser for at forebygge og mindske mistrivsel hos børn og unge i en meget presset livssituation – og tak for det. Nu håber vi inderligt, at I vil bakke ordene op med hurtig handling.

Venlig hilsen

Aalborg Kommunes tilbud                                                     CESA

Ballast – en del af KFUM’s Sociale Arbejde                          CTU

Barnets Blå Hus                                                    De Små Skuldre

BiBa – Barndom i Balance                                                Dit Rum

BRUS                                                                                          TUBA

Børn, Unge & Sorg                                                        Ung Revers

 
Projekt

Fakta om puljens resultater jf. Socialstyrelsens monitoreringssystem:

  • Mindst 17.000 børn og unge har indtil videre fået hjælp af puljen (2016-2023) – pt. cirka 2600 aktive i forløb og flere end 4800 forventes at gennemføre forløb i år.
  • Effektmålinger viser, at 95 procent af børn, unge og familier i projekterne vurderer, at indsatsen har haft en positiv eller meget positiv betydning for deres liv.