Har du terapeutisk erfaring, og vil du gøre en forskel for børn og unge?

Har du terapeutisk erfaring, og vil du gøre en forskel for børn og unge? 

I CESA søger vi en barselsvikar til primært at varetage opgaver i vores behandlingstilbud for børn og unge, som vokser op i familier med alkohol- eller stofmisbrug. 

Om stillingen: 
CESA har fået midler til et fireårigt projekt, der løber frem til og med 2023, hvor vi tilbyder gratis behandling til børn og unge fra familier med alkohol- eller stofmisbrug. Målgruppen er 6-24 år, og vi tilbyder kortere individuelle samtaleforløb samt gruppeforløb (typisk 6-8 sessioner). Din primære funktion vil være at varetage disse opgaver sammen med et lille tværfagligt team bestående af psykolog, psykoterapeut, pædagog og socialrådgiver. Du skal dog som behandler være fleksibel i forhold til at kunne indgå i de forskellige opgaver, der ellers løses i CESA. 

Dine opgaver: 

 • Varetage samtaleforløb for børn og unge i projektet– både individuelle forløb og gruppeforløb 
 • Dokumentation og journalføring, herunder brugen af FIT (Feedback Informed Treatment) 
 • Opsporende arbejde i form af oplæg og undervisning, f.eks. på skoler, kommuner m.fl. 
 • Planlægge egne forløb, booke aftaler m. børn unge og familier. 
 • Deltage i interne møder, visitation, løbende projektudvikling og -koordinering 
 • Bidrage til evaluering og afsluttende rapport samt ansøgning til næste projektpulje 
 • Andre opgaver i CESA alt efter kompetencer og erfaring, f.eks. familiebehandling, samtaler m. børn, unge og familier uden for projektet, supervision, udredning og testning mm. 


Kvalifikationer:
 
Vi søger en medarbejder der: 

 • Har erfaring med terapeutisk behandling af børn og unge individuelt og i grupper. 
 • Har grunduddannelse som psykolog, pædagog, socialrådgiver eller lignende med relevant terapeutisk efteruddannelse (gerne indenfor det systemiske eller kognitive terapeutiske område). 
 • Har erfaring eller interesse for børn og unge med psykosociale udfordringer og dynamikker i en misbrugsfamilie samt senfølger heraf.  
 • Har erfaring eller interesse for evidensbaserede redskaber som f.eks. FIT og SDQ. 
 • Kan skabe trygge og gode rammer, der gør det rart at komme i vores tilbud. 
 • Derudover vil det være en fordel at have viden om anbragte børn og unge, spiseforstyrrelser, angst, ADHD mm. 


Som person skal du både kunne arbejde selvstændigt og
samtidig have høj grad af samarbejdskompetence. Du skal være engageret, ansvarsbevidst, fleksibel og have gode formidlingsevner både mundtligt og skriftligt. Hvis du samtidig har et godt humør, er du sikkert den medarbejder, som vi mangler. 

Idet en del af samtaleforløbene foregår i barnets/den unges lokalmiljø, er det en forudsætning, at du har bil til rådighed. 

Om CESA: 
I CESA er vi optagede af at spille hinanden gode og bruge hinandens fagligheder for at sikre et højt fagligt niveau. Du skal derfor være indstillet på både at modtage faglig sparring og at bidrage med din viden indenfor dit fagområde internt i CESA samt til vores eksterne kollegaer. 

Vi kan tilbyde en spændende arbejdsplads, der sælger mange forskellige ydelser indenfor det sociale område. Indsatsen tilrettelægges ud fra brugerens behov, og vi lægger vægt på høj socialfaglig kvalitet. Vores værdigrundlag er humanistisk, og vi arbejder ud fra den grundlæggende opfattelse, at en persons udvikling sker i et anerkendende samspil mellem mennesker. Vi er samtidig en arbejdsplads med gode muligheder for faglig udvikling, supervision samt kollegial- og ledelsesmæssig støtte.  

Der er tale om en tidsbegrænset stilling fra 1. marts frem til og med december 2023 med mulighed for forlængelse. Stillingen er fuldtid, men deltid kan evt. aftales. Det skal forventes, at der 1 til 2 dage om ugen kan være opgaver indtil kl. 20. 

Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte projektleder Rikke Holme tlf. 61 16 39 52, e-mail rh@cesa.dk eller leder Kristian Viskum tlf. 21 83 47 91, e-mail kv@cesa.dk.  Du kan også læse mere om os på vores hjemmeside www.cesa.dk 

Ansøgning, CV samt evt. dokumentation sendes til post@cesa.dk senest den 3. januar 2023. Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler torsdag d. 12. januar 2023.