Flot evaluering af CESAs grundkursus for netværksplejeforældre

Dataindsamling fra CESA’s grundkurser for netværksplejefamilier viser bl.a. stor tilfredshed for underviserne, undervisningen og for kursisternes læring og indsats.

CESA har fra de 6 hold generelt modtaget en rigtig god tilbagemelding såvel mundtligt som skriftligt fra grundkursets netværksplejeforældre. Efter hvert kursusforløb har kursisterne fået udleveret spørgeskemaer med henblik på evaluering af kurset. Formålet med evalueringen er af afklare i hvilket omfang kurset har levet op til kursisternes forventninger og i hvilket omfang det, efter kursisternes opfattelse, har opfyldt læringsmålene for kurset. Vores evalueringer tager udgangspunkt i 11 kvantitative spørgsmål fra 1 (slet ikke) til 4 (I høj grad) indenfor følgende temaer:

• Indfrielse af forventninger

• Overensstemmelse med kursusbeskrivelse

• Opfyldelse af læringsmål

• Relevans for den enkelte kursist

• Undervisningsformer

• Undervisernes indsats

• Kursistens egen indsats

• Kurset som inspirationskilde

Kursisterne kan afslutningsvis komme med kommentar, forslag til forbedringer eller gode ideer, der er relevante for den videre udvikling af kurset.

Af forslag til forbedringer kan vi bl.a. fremhæve følgende tilbagemeldinger:

– For meget gruppearbejde.

– Første weekend var der meget ”op til tavlen” og snakke foran andre. Det er ikke så rat når man er afsted alene.

– Pga. vores plejebarns alder så har der været irrelevante ting, men absolut noget vi kan bruge senere hen.

– Dårlige stole.

– Bedst hvis man får kurset før man får barnet eller hurtigt bagefter.

Af positive tilbagemeldinger kan vi bl.a. fremhæve følgende tilbagemeldinger:

– Fantastisk forplejning og gode lokaler.

– Masser af dynamik, humor og gode oplæg.

– Blanding af undervisning med oplæg, film, case samt gruppearbejde er virkelig godt.

– Er blev fyldt godt op med info, mere nysgerrig for at lære mere. Tak for et godt kursus.

– Alt er perfekt. 

Sammenfatningen af alle spørgsmålene fra alle hold viser en samlet score på 3.57 ud af 4, hvilket må betragtes som signifikant højt. Se den samlede evaluering her!

Grundkursus