FFT - Funktionel Familie Terapi

Om Funktionel Familie Terapi (FFT)

FFT er et tilbud om familiebehandling til familier med børn og unge i alderen 11-17 år, som er i risiko for eller udviser problemadfærd. Familierne får et terapeutisk forløb, der hjælper med at identificere, håndtere og afhjælpe konflikter i familien. Programmet styrker de relationelle bånd i familien, giver håb og redskaber til at skabe positive relationer internt i familien og i de andre sammenhænge, som den unge befinder sig i.

Behandlingen tager udgangspunkt i en systemisk forståelse af den unges og familiens vanskeligheder, og man søger at forstå disse vanskeligheder inden for den kontekst, den unge indgår i. Målet med behandlingen er at forbedre hele familiens kommunikations- og problemløsningsfærdigheder, samspillet generelt, samt den gensidige omsorg og respekt i familien. Den unge og forældrene deltager sammen i behandlingssessioner over 3 til 4 måneder alt efter problemernes tyngde.

Behandlingsforløb i tre faser

Fase 1 – Engagement og motivation.

Målet er at skabe håb og positive forventninger til forandring. For at skabe engagement arbejder terapeuten på at undgå konfrontationer og på at fastholde en optimistisk og ikke-anklagende tilgang. Terapeuten styrer fokus i diskussioner i familien om den unges adfærdsproblemer fra et individuelt fokus over mod relationelle aspekter ved adfærd. ”’Reframing” er en central teknik til at få familien til at skifte fokus fra problemadfærd til et mere positivt fællesskabsfokus. Terapeuten arbejder bl.a. med at forandre forståelsen af temaer ved at anerkende den uhensigtsmæssige adfærds konsekvenser og påpege mulige gode motiver bag uhensigtsmæssig adfærd.

Fase 2 – Ændring af adfærd.

Målet er at ændre problematiske interaktionsmønstre og coping-strategier og erstatte dem med nye, der er mere tilpassede. Ved at analysere information om relationelle processer fra motivationsfasen arbejdes systematisk med adfærdsændringer i et relationelt perspektiv. F.eks. træning af problemløsning , kognitive adfærdsinterventioner (f.eks. vredeshåndtering og assertionstræning) og pragmatiske teknikker til at øge en positiv kommunikation i familien.

Fase 3 – Generalisering

Målet er at udvide og fastholde positive adfærdsændringer til et bredere miljø. Terapeuten har eksempelvis kontakt til skole og nøglepersoner, der kan understøtte forandringen og hjælpe familien med at forudse fremtidige udfordringer og lægge planer for håndteringen af disse. Ideelt set er behandlingen overstået, når familien har motivationen, evnerne og ressourcerne til at fastholde den positive kurs.

Teoretisk udgangspunkt

FFT er udviklet med inspiration fra systemteori, adfærdsteori og kommunikationstræning. Sidenhen er kognitiv teori om attribution og informationsprocessering samt elementer fra socialkonstruktivisme og social påvirkningsteori indarbejdet. FFT er udviklet parallelt med de systemiske og strategiske traditioner i familieterapi, og der er flere lighedspunkter til disse.

Funktionel Familie Terapi er evidensbaseret. Dette betyder, at der foreligger solid forskning, som dokumenterer, at metoden har positiv effekt overfor målgruppen, og at FFT giver større effekt ift. tilbagefald til kriminalitet end tilsvarende metoder.

Samarbejdsformer

Vi tilbyder Funktionel Familieterapi - FFT som enkeltydelse og i et samarbejde med kommunen, hvor terapeuten er udstationeret i kommunen eller hvor en af kommunens egne terapeuter indgår i CESAs FFT team.

Pris

Prisen ved visitation af enkeltsager er 10.298 kr. pr. måned, svarende til

339 kr. pr. døgn.

Ved ønske om samarbejdsaftaler kontakt venligst FFT teamleder Gert Lykke Pedersen eller Leder Palle Tofte.​

Yderligere oplysninger

Du kan få yderligere oplysninger ved henvendelse til FFT-teamleder Gert Lykke Pedersen. Du er altid velkommen til en uformel drøftelse og eventuel afklaring af, om FFT kunne være et muligt tilbud til en familie.

Tekstboks: FFT teamleder Gert Lykke Pedersen tlf. 2157 0654

E-mail: glp@cesa.dk

CESA – Center for Socialt Arbejde

Odensevej 70, 5750 Ringe

Tlf. 62 62 39 72post@cesa.dk

CESA

CVR: ​​63500410

Tlf.: 62 62 39 72

post@cesa.dk

CESA’s kontor

Odensevej 70, 5750 Ringe

Satellit og samværslokaler Jylland
​Ribe Landevej 33, 7100 Vejle

​​

Opholdsstedet Damkjærgård
​Berlin 17,  5463 Harndrup

​Samværslokaler i Ringe

Odensevej 61, 5750 Ringe

​Samværslokaler i Odense

Nørregade 16, 1. th., 5000 Odense C

Aflastningstilbuddet Fristedet
​Frørupvej 34A, 5853 Ørbæk

CESA, Center For Socialt Arbejde
Odensevej 70, 5750 Ringe
Tlf.:
62 62 39 72

Aflastningstilbuddet Fristedet

Frørupvej 34A, 5853 Ørbæk

Danmark

CESA, Center For Socialt Arbejde
Odensevej 61
5750 Ringe

​Samværslokaler

Nørregade 16, 1. th., 5000 Odense C

CESA, Center For Socialt Arbejde

Ribe Landevej 33

7100 Vejle

CESA, Center For Socialt Arbejde
Odensevej 70
5750 Ringe
Tlf.: 62623972
CVR: 63500410
post@cesa.dk

Damkjærgård

Berlin 17, 

5463 Harndrup, Denmark

Tlf.: 64881484

pt@cesa.dk