TFCO​

Målgruppe

Tilbud om behandling efter TFCO-metoden er et alternativ til anbringelse på opholdssted eller i døgninstitution, hverunder i behandlingsinstitution. Der kan være tale om børn og unge, med afbrudte forløb i familiepleje, opholdssteder og institutioner. Der kan også være tale om børn og unge med væsentlige skoleproblemer og evt. begyndende kriminalitet eller eksperimenterende misbrug. 

Målgruppen omfatter følgende typer af børn og unge:

  • Børn med adfærdsvanskeligheder
  • Børn der er omsorgssvigtede i opvæksten
  • Børn med relations- og tilknytningsvanskeligheder
  • Børn med problemer i skolen
  • Børn med ADHD/DAMP eller mistanke herom.

Det får kommunen

Hovedformålet med TFCO-indsatsen er, at den unge efter endt TFCO-behandling kan vende hjem igen til sin egen familie. Delmålene med behandlingen er bl.a., at barnet/den unge lærer nye færdigheder, at opbygge en positiv og alderssvarende adfærd, som kan bruges i stedet for den uhensigtsmæssige adfærd de kender. alt dette bliver fulgt op af TFCO-træningsfamilien og behandlingsteamet gennem positiv opmuntring, klar grænsesætning og supervision. Gennem terapi vil både barnet/den unge og forældrene arbejde med egne grænser, mål og deres indbyrdes forhold. Derved bliver det oftest nemmere, at enes og forstå og hjælpe hinanden.Indhold i ydelsen

​Den unge anbringes tidsbegrænset (8-12 måneder) hos en særligt uddannet TFCO-træningsfamilie, som forinden har deltaget i et kursus som forberedelse til at arbejde som del af TFCO-programmet. TFCO-plejefamilien kan kun have én ung anbragt ad gangen i TFCO behandling, og en vigtig del af indsatsen er at skabe en struktureret hverdag for den unge. Strukturen i den unges hverdag tager udgangspunkt i den unges individuelle behov og planlægges i et tæt samarbejde med TFCO-teamet. Behandlingen vil altid tage udgangspunkt i den unges styrker og ressourcer og bygger herudover på klare forventninger til den unge, som følges konsekvent op.

Behandlingen koordineres af en koordinator, som har ugentlige supervision i supervisionsgruppe med TFCO-plejefamilien.

Den biologiske familie modtager desuden også massiv støtte i løbet af TFCO-forløbet. Den ydes af en familieterapeut, som alene arbejder med familien ca. 1-2 gange om ugen for at give den de bedste forudsætninger for få den unge hjem igen efter endt behandling. Arbejdet med familien foregår både som forløb, hvor familieterapeuten arbejder med familien og sessioner, hvor den unge deltager sammen med ungeterapeuten. Det er endvidere familieterapeutens opgave at fungere som kontaktperson for familien og hele tiden holde dem opdaterede om behandlingen af den unge.

Ungeterapeuten arbejder med den unge 1-2 gange om ugen i TFCO-forløbet og har til opgave at se den unges perspektiv på behandlingen. I TFCO-forløbet foregår der en tæt monitorering af den unge og dennes venner og fritidsaktiviteter, og det er bl.a. ungeterapeutens opgave at arbejde med den unge for at forberede ham/ hende til at vende hjem til familien.

Den unge følges ligeledes af en færdighedstræner, som hjælper den unge med bl.a. at træne sociale færdigheder og fungere som en rollemodel for den unge.

PDR-intervieweren har til opgave at ringe til TFCO - plejefamilien én gang om dagen for at følge op på den unges fremskridt hos TFCO - plejefamilien. Dette gøres vha. en Parent Daily Report, som er et fastlagt skema, som følger op på den unges adfærd i TFCO - plejefamilien. PDR'en udfyldes af intervieweren direkte i det elektroniske behandlingsdokumentationssystem, hvilket giver TFCO-teamet mulighed for at monitorere den unges fremskridt dag for dag og inddrage disse i planlægningen af den unges behandling på deres ugentlige opfølgningsmøder.

PRIS


Prisliste

Eventuel time-out er ikke inkluderet.

Information

For oplysninger eller visitering til TFCO-behandling rettes henvendelse til CESA - Center for Socialt Arbejde, Odensevej 70, 5750 Ringe, på e-mail: post@cesa.dk eller tlf. 62 62 39 72.​

Der kan læses meget mere om TFCO-behandling  her

Der kan læses meget mere om TFCO-træningsfamilie her

CESA

CVR: ​​63500410

Tlf.: 62 62 39 72

post@cesa.dk

CESA’s kontor

Odensevej 70, 5750 Ringe

Satellit og samværslokaler Jylland
​Ribe Landevej 33, 7100 Vejle

​​

Opholdsstedet Damkjærgård
​Berlin 17,  5463 Harndrup

​Samværslokaler i Ringe

Odensevej 61, 5750 Ringe

​Samværslokaler i Odense

Nørregade 16, 1. th., 5000 Odense C

Aflastningstilbuddet Fristedet
​Frørupvej 34A, 5853 Ørbæk

CESA, Center For Socialt Arbejde
Odensevej 70, 5750 Ringe
Tlf.:
62 62 39 72

Aflastningstilbuddet Fristedet

Frørupvej 34A, 5853 Ørbæk

Danmark

CESA, Center For Socialt Arbejde
Odensevej 61
5750 Ringe

​Samværslokaler

Nørregade 16, 1. th., 5000 Odense C

CESA, Center For Socialt Arbejde

Ribe Landevej 33

7100 Vejle

CESA, Center For Socialt Arbejde
Odensevej 70
5750 Ringe
Tlf.: 62623972
CVR: 63500410
post@cesa.dk

Damkjærgård

Berlin 17, 

5463 Harndrup, Denmark

Tlf.: 64881484

pt@cesa.dk