At være TFCO træningsfamilie

At være træningsfamilie i TFCO 

En TFCO træningsfamilie skal have lyst til at have en ung boende i en tidsbegrænset periode på ca. et år.

Den unge er mellem 12 og 17 år gammel, og I skal hjælpe den unge med at træne nye adfærdsmønstre.

Som træningsfamilie indgår I som en vigtig del af teamet omkring den unge. I bliver en del af et behandlingsprogram og skal følge faste principper. I får tæt støtte og vejledning af teamkoordinatoren og har altid adgang til TFCO vagten udenfor normal arbejdstid.

Hvad går opgaven ud på?

Som familie skal I have en ung boende, som skal lære at begå sig i en almindelig familie, i skolen og blandt andre unge. I arbejder ud fra mål, der sættes af den unge selv, familien og af systemerne omkring den unge. 

Den unge skal lære at få en hverdag til at fungere og skal anerkendes for det, der går godt og opmuntres til at lære det, der er svært. I arbejdet med den unge arbejder I også med et individuelt tilpasset pointsystem, ligesom I får en daglig opringning, hvor I rapporterer, hvordan dagen i går har været ud fra nogle fast spørgsmål og den unges pointskema. Behandlingen af den unge sker i samarbejde med et behandlingsteam, der består af en familieterapeut, en ungeterapeut og en behandlingskoordinator. 

Behandlingskoordinatoren vil være jeres faste kontaktperson for alt, der vedrører jeres arbejde og den unges behandling.

Der er obligatorisk vejledning én gang om ugen, hvor I/den, der har opgaven som fuldtidsbeskæftigelse, mødes med de andre træningsfamilier. Gruppen taler om, hvordan I arbejder med de unge generelt og med udgangspunkt i den enkelte unge.

Den forgangne uges mål evalueres og den kommende uges fokusområder drøftes.

Vejledningen ledes af behandlingskoordinatoren.

I skal være til rådighed for den unge gennem hele projektperioden og har selv mulighed for at komme i kontakt med behandlingskoordinatoren, når som helst I har brug for det. I har kun begrænset kontakt til den unges forældre, fx i forbindelse med aflevering og afhentning, når den unge skal hjem på besøg.

Hvad skal der til for at blive træningsfamilie?

  • ​I skal have lyst til at arbejde med unge - ud fra en fast metode og med tæt vejledning.
  • ​I skal være parate til nye udfordringer.
  • ​I skal være en familie med to voksne, hvor den ene skal ansættes på fuldtid i TFCO for den tidsperiode, I har en unge boende

Fagligt relevant uddannelse eller erfaring er ikke et krav.

  • ​Livserfaring og menneskelig forståelse er nødvendigt.
  • ​I skal have en godkendelse til familiepleje fra jeres bopælskommune.
  • Begge voksne skal udover almindeligt godkendelseskursus for plejefamilier deltage i et to dages kursus med indføring i og træning af jeres opgave som TFCO-træningsfamilie.

Er du interesseret?

Lyder dette interessant, hører vi gerne fra jer. Ring til behandlingskoordinator Ingelise Nielsen på tlf. 61 22 39 16 eller til Leder Palle Tofte på tlf. 20 83 01 66 og så en snak. 

CESA

CVR: ​​63500410

Tlf.: 62 62 39 72

post@cesa.dk

CESA’s kontor

Odensevej 70, 5750 Ringe

Satellit og samværslokaler Jylland
​Ribe Landevej 33, 7100 Vejle

​​

Opholdsstedet Damkjærgård
​Berlin 17,  5463 Harndrup

​Samværslokaler i Ringe

Odensevej 61, 5750 Ringe

​Samværslokaler i Odense

Nørregade 16, 1. th., 5000 Odense C

Aflastningstilbuddet Fristedet
​Frørupvej 34A, 5853 Ørbæk

CESA, Center For Socialt Arbejde
Odensevej 70, 5750 Ringe
Tlf.:
62 62 39 72

Aflastningstilbuddet Fristedet

Frørupvej 34A, 5853 Ørbæk

Danmark

CESA, Center For Socialt Arbejde
Odensevej 61
5750 Ringe

​Samværslokaler

Nørregade 16, 1. th., 5000 Odense C

CESA, Center For Socialt Arbejde

Ribe Landevej 33

7100 Vejle

CESA, Center For Socialt Arbejde
Odensevej 70
5750 Ringe
Tlf.: 62623972
CVR: 63500410
post@cesa.dk

Damkjærgård

Berlin 17, 

5463 Harndrup, Denmark

Tlf.: 64881484

pt@cesa.dk