Matchning af plejefamilie

Målgruppe

​Kommuner der har brug for hjælp til at finde en plejefamilie til et konkret barn.


​Det får kommunen ved at bruge os

CESA tilbyder matchning, såfremt kommunen selv ønsker at have tilsynet.

Der er to muligheder:

  1. ​Matchning med tre måneders tilsyn: CESA laver kontrakt m.v. og sørger for god start på plejeforholdet, men det er aftalt, at kommune overtager efter 3 måneder. Der udfærdiges
    ​kontrakt og laves første statusrapport og føres tilsyn som beskrevet under Familiepleje.
  2. ​Matchning alene. Kommunen får matchning af plejebarn og plejefamilie, men kommunen
    ​står selv for kontrakt og tilsyn.

Indhold i ydelsen

​CESA finder på baggrund af de ønsker, kommunen har, en plejefamilie, der har de nødvendige/efterspurgte kompetencer. CESAs plejefamilier er oftest meget erfarne og CESA har gennem tidligere samarbejde erfaret, hvad plejefamilien især er god til. Vi har et godt kendskab til plejefamiliens egne børn og familiens netværk.

Hvis kommunen ønsker selv at lave kontrakt m.v. formidles oplysninger om plejefamilien og der afholdes fællesmøde mhp afklaring af, om matchet er tilfredsstillende.

Hvis kommunen vælger, at CESA laver kontrakt og følger opstarten af plejeforholdet de første 3 måneder, vil der blive aflagt flere tilsynsbesøg efter matchningen og der vil blive lavet en statusrapport til kommunen inden 3 måneder efter anbringelsen.

Pris og Visitation

Prisliste

CESA                             CESA - Jylland
Odensevej 70           Ribe Landevej 33
5750 Ringe                 7100 Vejle
tlf. 62623972 - Mail: post@cesa.dk​

CESA

CVR: ​​63500410

Tlf.: 62 62 39 72

post@cesa.dk

CESA’s kontor

Odensevej 70, 5750 Ringe

Satellit og samværslokaler Jylland
​Ribe Landevej 33, 7100 Vejle

​​

Opholdsstedet Damkjærgård
​Berlin 17,  5463 Harndrup

​Samværslokaler i Ringe

Odensevej 61, 5750 Ringe

​Samværslokaler i Odense

Nørregade 16, 1. th., 5000 Odense C

Aflastningstilbuddet Fristedet
​Frørupvej 34A, 5853 Ørbæk

CESA, Center For Socialt Arbejde
Odensevej 70, 5750 Ringe
Tlf.:
62 62 39 72

Aflastningstilbuddet Fristedet

Frørupvej 34A, 5853 Ørbæk

Danmark

CESA, Center For Socialt Arbejde
Odensevej 61
5750 Ringe

​Samværslokaler

Nørregade 16, 1. th., 5000 Odense C

CESA, Center For Socialt Arbejde

Ribe Landevej 33

7100 Vejle

CESA, Center For Socialt Arbejde
Odensevej 70
5750 Ringe
Tlf.: 62623972
CVR: 63500410
post@cesa.dk

Damkjærgård

Berlin 17, 

5463 Harndrup, Denmark

Tlf.: 64881484

pt@cesa.dk