Familiepleje

Målgruppe:

Børn og unge, der skal anbringes udenfor hjemmet.

Det får kommunen ved at bruge os:

CESA har kontakt med mange, velkvalificerede, godkendte plejefamilier. Mange af familierne har vi selv samarbejdet med og på baggrund af et indgående kendskab til dem og deres ressourcer, kan vi også matche svære opgaver.

CESA samarbejder tæt med den kommunale sagsbehandler omkring visitation og matchning.

Indhold i ydelse:

Sagsbehandleren fremsender den børnefaglige undersøgelse og beskriver, hvilke ønsker, der er til en kommende plejefamilie og hvilken aflønning, der påtænkes. Ud fra disse oplysninger kommer CESA med forslag til mulig (mulige) familier. Når sagsbehandleren er præsenteret for familierne aftales besøg med konsulent for CESA og sagsbehandler sammen. Efterfølgende deltager de samme med besøg med forældre, medmindre andet er aftalt. CESA laver kontrakt og står for udbetalingerne.


​Under anbringelen i plejefamilien har CESA det personrettede tilsyn og plejefamilien får besøg ca. 8-10 gange årligt. Besøg kan også være skolemøder eller andre møder.


​Ved tilsynsbesøgene er der samtaler med plejeforældrene og plejebarnet, der er råd og vejledning til plejeforældrene og supervision i forhold til opgaven. Opfølgning iht. den handleplan, som sagsbehandleren har lavet, er også en del af tilsynsbesøgene.


​Familieplejekonsulenten udfærdiger relevante ansøgninger på plejefamiliens vegne til sagsbehandler, der således har et tæt samarbejde med familieplejekonsulenten.


​CESA laver første statusrapport efter 3 måneder og derefter hvert halve år.


​Samarbejdssamtaleforløb tilbydes til forældre og kommende plejeforældre ved ny-anbringelser uden ekstrabetaling.


​Pris og visitation

Prisliste

CESA                           CESA - Jylland

Odensevej 70         Ribe Landevej 33
5750 Ringe              7100 Vejle
Tlf: 62623972  
Mail: post@cesa.dk 


CESA

CVR: ​​63500410

Tlf.: 62 62 39 72

post@cesa.dk

CESA’s kontor

Odensevej 70, 5750 Ringe

Satellit og samværslokaler Jylland
​Ribe Landevej 33, 7100 Vejle

​​

Opholdsstedet Damkjærgård
​Berlin 17,  5463 Harndrup

​Samværslokaler i Ringe

Odensevej 61, 5750 Ringe

​Samværslokaler i Odense

Nørregade 16, 1. th., 5000 Odense C

Aflastningstilbuddet Fristedet
​Frørupvej 34A, 5853 Ørbæk

CESA, Center For Socialt Arbejde
Odensevej 70, 5750 Ringe
Tlf.:
62 62 39 72

Aflastningstilbuddet Fristedet

Frørupvej 34A, 5853 Ørbæk

Danmark

CESA, Center For Socialt Arbejde
Odensevej 61
5750 Ringe

​Samværslokaler

Nørregade 16, 1. th., 5000 Odense C

CESA, Center For Socialt Arbejde

Ribe Landevej 33

7100 Vejle

CESA, Center For Socialt Arbejde
Odensevej 70
5750 Ringe
Tlf.: 62623972
CVR: 63500410
post@cesa.dk

Damkjærgård

Berlin 17, 

5463 Harndrup, Denmark

Tlf.: 64881484

pt@cesa.dk