Familiepleje

​Det får kommunen ved at bruge os

CESA formidler på vegne af kommunen børn og unge til anbringelse hos plejefamilier. CESA råder over et kartotek med et antal velkvalificerede godkendte plejefamilier. Vi kan derfor visitere til plejefamilier der matcher det enkelte barn eller unges behov for støtte. Vi giver samtidig en intensiv støtte til plejefamilien, så vi derved sikrer et succesfuldt forløb

Visitation

For oplysninger eller visitering til familiepleje rettes henvendelse til CESA, Odensevej 70, 5750 Ringe. E-mail: post@cesa.dk Tlf.: 62 62 39 72.

Indhold i ydelsen

Ydelsen indeholder 3 elementer:

Forløbet starter med visitation og matchning. I denne fase samarbejdes der meget tæt med den kommunale sagsbehandler, der har foretaget § 50 undersøgelsen og derved erhvervet et indgående kendskab til barnets behov for støtte. I matchningen visiteres til en af CESA´s plejefamilier, som familieplejekonsulenten har indgående kendskab til fra den undersøgelse, der er lavet og det løbende samarbejde.

Under opholdet i plejefamilien modtager barnet eller den unge kost, logi, omsorg, personlig støtte, støtte til deltagelse i skole og fritidsaktiviteter, samt rådgivning i forhold til barnets eller den unges situation. Derudover afhænger ydelserne under opholdet af, hvad den enkelte anbragte har behov for. Det kan f.eks. være socialpædagogisk behandling, eller pleje hvis et barn med handicap har brug for det.

Under anbringelsen fører CESA det personrelaterede tilsyn. Plejefamilierne modtager efter indflytningen besøg af familieplejekonsulenten 8-10 gange årligt. 

Disse besøg indeholder:

  • samtale om forløbet, herunder samarbejde med forældrene,
  • hvad er der sket siden sidst,
  • hvad skal der fokuseres på til næste gang,
  • råd og vejledning om konkrete forhold,
  • supervision i forhold til familiens håndtering af opgaven,
  • samtale med barnet/ den unge.
  • Opfølgning på handleplanen
  • Familieplejekonsulenten udfærdiger relevante ansøgninger og halvårlige indberetninger til anbringende kommuner og deltager i møder på skoler og institutioner.
  • CESA udarbejder kontrakt for opholdet og varetager lønadministration under plejeforholdet

Metoder og form

Ved visitationen sætter familieplejekonsulenten sig ind i barnet eller den unges problemstillinger og behov for støtte ved gennemlæsning af sagsakter fra kommunen, samtaler med barnet eller den unge og forældrene. Sagen tages derefter med til visitationsmøde, hvor de medarbejdere, der har deltaget i undersøgelsen af potentielle plejefamilier deltager. Sagen drøftes og det vurderes hvilke plejefamilie, der bedst matcher de behov for støtte som barnet eller den unge har.

Det personrelaterede tilsyn udøves ved familieplejekonsulentens besøg i plejefamilien. Besøget er som udgangspunkt anmeldt, men kan være uanmeldt, hvis der er behov for det. Under tilsynsbesøget er der samtaler med plejefamilien sammen med barnet og med barnet alene. Derud over gives der faglig støtte og vejledning til plejefamilierne.

Vi udvælger plejefamilier, der møder barnet eller den unge anerkendende med respekt og ligeværdighed, og med fokus på deres ressourcer og forudsætninger skaber plejefamilien rammer der medfører, at barnet eller den unge føler sig tryg og afholdt.

Plejefamilien sørger for at barnet eller den unge modtager pleje og omsorg i forhold til deres individuelle behov, og at alle gives individuel opmærksomhed og udfoldelsesmuligheder.

Tid og pris

Der aflægges 8 - 10 besøg om året af 2 - 4 timers varighed.

Se prislisten her

CESA

CVR: ​​63500410

Tlf.: 62 62 39 72

post@cesa.dk

CESA’s kontor

Odensevej 70, 5750 Ringe

​Aflastningstilbuddet Fristedet

Frørupvej 34A, 5853 Ørbæk

​Samværslokaler i Ringe

Odensevej 61, 5750 Ringe

​Samværslokaler i Odense

Nørregade 16, 1. th., 5000 Odense C

Satellit og samværslokaler Jylland
​Ribe Landevej 33, 7100 Vejle

CESA, Center For Socialt Arbejde
Odensevej 70, 5750 Ringe
Tlf.:
62 62 39 72

Aflastningstilbuddet Fristedet

Frørupvej 34A, 5853 Ørbæk

Danmark

CESA, Center For Socialt Arbejde
Odensevej 61
5750 Ringe

​Samværslokaler

Nørregade 16, 1. th., 5000 Odense C

CESA, Center For Socialt Arbejde

Ribe Landevej 33

7100 Vejle

CESA, Center For Socialt Arbejde
Odensevej 70
5750 Ringe
Tlf.: 62623972
CVR: 63500410
post@cesa.dk