Aflastningsfamilier

Aflastningsfamilie

Børn og unge der har behov for at komme i dag eller weekend aflastning i en plejefamilie.

​CESA har kontakt med mange, velkvalificerede, godkendte plejefamilier. Mange af familierne har vi selv samarbejdet med, og på baggrund af et indgående kendskab til dem og deres ressourcer, kan vi også matche svære opgaver.

CESA samarbejder tæt med den kommunale sagsbehandler omkring visitation og matchning.

Sagsbehandleren fremsender den børnefaglige undersøgelse og evt. andre relevante akter og beskriver, hvilke ønsker, der er til en kommende aflastningsfamilie og hvilken aflønning, der påtænkes. Ud fra disse oplysninger kommer CESA med forslag til mulig (mulige) familier. Når sagsbehandleren er præsenteret for familierne aftales besøg med konsulent for CESA og sagsbehandler sammen. Efterfølgende deltager de sammen med besøg med forældre, medmindre andet er aftalt. CESA laver kontrakt og står for udbetalingerne.

Under anbringelsen i aflastningsfamilien har CESA det personrettede tilsyn og aflastningsfamilien får besøg ca. 4-6 gange årligt.

Ved tilsynsbesøgene er der samtaler med plejeforældrene, der er råd og vejledning til plejeforældrene og supervision i forhold til opgaven. Opfølgning i.ht. den handleplan, som sagsbehandleren har lavet, er også en del af tilsynsbesøgene.

CESA laver første statusrapport efter 3 måneder og derefter hvert halve år.

CESA deltager i de halvårlige handleplansmøder med kommunerne.

Se prisliste

For oplysninger eller visitering rettes henvendelse til:

CESA                                CESA – Jylland 
Odensevej 70            Ribe Landevej 33
5750 Ringe                7100 Vejle  
Tlf.: 62 62 39 72
Mail: post@cesa.dk