Aflastning i familiepleje

Målgruppe

​Børn og unge, der har behov for at komme i dag eller weekend aflastning i en plejefamilie, herunder handicappede.

Det får kommunen ved at bruge os   

​CESA har kontakt med mange, velkvalificerede, godkendte plejefamilier. Mange af familierne har vi selv samarbejdet med og på baggrund af et indgående kendskab til dem og deres ressourcer, kan vi også matche svære opgaver.

CESA samarbejder tæt med den kommunale sagsbehandler omkring visitation og matchning.

Indhold i ydelse

Sagsbehandleren fremsender den børnefaglige undersøgelse og beskriver, hvilke ønsker, der er til en kommende aflastningsfamilie og hvilken aflønning, der påtænkes. Ud fra disse oplysninger kommer CESA med forslag til mulig (mulige) familier. Når sagsbehandleren er præsenteret for familierne aftales besøg med konsulent for CESA og sagsbehandler sammen. Efterfølgende deltager de samme med besøg med forældre, medmindre andet er aftalt. CESA laver kontrakt og står for udbetalingerne.

Under anbringelsen i aflastningsfamilien har CESA det personrettede tilsyn og aflastningsfamilien får besøg ca. 4-6 gange årligt.

Ved tilsynsbesøgene er der samtaler med plejeforældrene, der er råd og vejledning til plejeforældrene og supervision i forhold til opgaven. Opfølgning i.ht. den handleplan, som sagsbehandleren har lavet, er også en del af tilsynsbesøgene.

CESA laver første statusrapport efter 3 måneder og derefter hvert halve år.

Pris og visitation

​​Prisliste

​CESA                               CESA  Jylland
Odensevej 70            Ribe Landevej 33
5750 Ringe                 7100 Vejle

​​Tlf. 6262 3972

Mail: post@cesa.dk

CESA

CVR: ​​63500410

Tlf.: 62 62 39 72

post@cesa.dk

CESA’s kontor

Odensevej 70, 5750 Ringe

Satellit og samværslokaler Jylland
​Ribe Landevej 33, 7100 Vejle

​​

Opholdsstedet Damkjærgård
​Berlin 17,  5463 Harndrup

​Samværslokaler i Ringe

Odensevej 61, 5750 Ringe

​Samværslokaler i Odense

Nørregade 16, 1. th., 5000 Odense C

Aflastningstilbuddet Fristedet
​Frørupvej 34A, 5853 Ørbæk

CESA, Center For Socialt Arbejde
Odensevej 70, 5750 Ringe
Tlf.:
62 62 39 72

Aflastningstilbuddet Fristedet

Frørupvej 34A, 5853 Ørbæk

Danmark

CESA, Center For Socialt Arbejde
Odensevej 61
5750 Ringe

​Samværslokaler

Nørregade 16, 1. th., 5000 Odense C

CESA, Center For Socialt Arbejde

Ribe Landevej 33

7100 Vejle

CESA, Center For Socialt Arbejde
Odensevej 70
5750 Ringe
Tlf.: 62623972
CVR: 63500410
post@cesa.dk

Damkjærgård

Berlin 17, 

5463 Harndrup, Denmark

Tlf.: 64881484

pt@cesa.dk