Det Socialpædagogiske opholdssted Damkjærgård søger en pædagog, 37 timer ugentligt fra 1. november 2022

Damkjærgård er en døgninstitution for anbragte børn og unge, og er beliggende i Harndrup på Fyn.

Målgruppen er børn og unge der har behov for en social og specialpædagogisk indsats. En indsats der understøtter børnene og de unges mulighed for trivsel og udvikling.

Det kan være børn og unge der har været udsat for omsorgssvigt, børn og unge med tilknytningsforstyrrelser, børn og unge med indad og/eller udadreagerende adfærd, børn og unge der mistrives, og som udviser kontakt, udviklings- og adfærdsvanskeligheder, og som derfor har behov for omsorg og støtte til trivsel og udvikling.

Vi søger en rummelig og anerkende pædagog med empati, der vil være med til at præge og udvikle pædagogikken på opholdsstedet, til forsat at være et tilbud med fokus på:

 • Barnets ressourcer
 • Udviklingsmuligheder
 • Samspil med familien
 • Helhedsorienteret indsats
 • Relationelle, frem for individuelle problemer
 • Respekt for barnets forældre og øvrige familie, uanset individuelle forskelle, kultur, etnisk baggrund og familieform


Fakta om Damkjærgård
Damkjærgård er godkendt til 11 børn og unge i alderen 6 til 23 år. Målgruppen vil være børn og unge, der i opvæksten har været udsat for omsorgssvigt i kombination med familiemæssige problemer. Det vil være børn og unge, der kan reagere med adfærdsmæssige udfordringer. Damkjærgård er beliggende i et nedlagt landbrug, med heste og kæledyr.

Om jobbet som pædagog på Damkjærgård
Som pædagog på Damkjærgård vil du være den primære voksne, der har den daglige kontakt med børnene og de unge. Det vil være dig, der etablerer en bæredygtig relation til den unge, der er det fundament, som den pædagogiske indsats skal hvile på. Du skal være med til aktivt at udvikle de pædagogiske metoder på Damkjærgård og være indstillet på at følge den pædagogiske vej, som bliver besluttet fælles.

Vi tilbyder:

 • Et spændende og udfordrende arbejde i et fagligt miljø, med fokus på den enkeltes udvikling
 • Et spændende arbejdsområde med mulighed for indflydelse og udvikling
 • Åbenhed for nytænkning og kreativitet
 • Et godt arbejdsmiljø, med plads til humor – det må gerne være sjovt at gå på arbejde
 • Et fællesskab, hvor gensidig respekt og loyalitet mod aftaler vægtes højt
 • Og ikke mindst nogle fantastiske børn/unge


Om dig:

 • Du er uddannet pædagog
 • Du brænder for at arbejde med lige vores målgruppe
 • Du er stærk i egen faglighed og har lyst til at indgå i faglig sparring og supervision
 • Du kan dokumentere skriftligt
 • Du har lyst til et til tider udfordrende job, med stor kompleksitet
 • Har erfaring med konflikthåndtering/nedtrapning – eller lyst til at lære det
 • Du er tydelig i din kommunikation både verbalt og nonverbalt
 • Kan arbejde ud fra den rehabiliterende referenceramme, det vil sige opstille mål og arbejde struktureret, systematisk og målrettet
 • Har lyst og gerne viden om at bruge naturen og vores dyr i arbejdet
 • Har kørekort                 


Løn og ansættelsesvilkår:

Stillingerne er på fuld tid og der er tale om blandede vagter, fordelt på dag, aften og døgn. Lønnen aftales i forhold til medarbejderens kvalifikationer og i forhold til overenskomst med SL.

Det praktiske:
Ansøgningsfrist til pædagogstillingerne er 23. september 2022 kl. 12.00.  

Ansøgninger sendes til post@cesa.dk

Du kan læse mere om os på https://cesa.dk/ og http://damkjaergaard-fyn.dk/. Du kan også ringe til Afdelingsleder Anja Bøgedal på tlf.  23833470 eller Centerchef Kristian Viskum på tlf. 21834791 for at få yderligere oplysninger om stillingen.

Samtalerne forventes at blive afholdt d. 27. september 2022