§ 54 Støtteperson

§54 støtteperson

Forældre der har fået deres barn/børn anbragt uden for hjemmet.

CESA har et erfarent korps af blandt andet socialrådgivere og pædagoger, der arbejder, som § 54 støttepersoner. De har alle erfaring med familiearbejdet og samarbejdet med institutioner, plejefamilier og kommune.

Støtten til forældrene i.h.t. § 54 indeholder

  • Støttepartner for forældre; lytte og give med og modspil
  • Støtteforældre i samarbejde med kommunen, at hjælpe med at læse og forstå materiale omkring anbringelsen
  • Forberedelse af møder med forældre, og deltagelse i møder omkring anbringelsen
  • Støtte op om samarbejdet med anbringelsessted og hjælpe med at styrke kontakten mellem forældre og barn.

Se prisliste

Der faktureres kun for de anvendte timer.

For oplysninger eller visitering rettes henvendelse til:

Gitte Nim                       
Tlf. 22 98 44 26               
Mail: gn@cesa.dk     

Heidi Rask Damsted
Tlf. 20 66 74 70
Mail: hd@cesa.dk

CESA
Odensevej 70
5750 Ringe
Tlf. 62 62 39 72
Mail: post@cesa.dk