Særligt tilrettelagte ydelser i hjemmet

Målgruppe

​​Indsatsen retter sig imod familier, der er kendetegnet ved:

  • ​Højt konfliktniveau og eller dårligt samarbejde mellem forældrene om opdragelse
  • ​Problemer med grænsesætning
  • Skolefravær
  • ​Den unge har begyndende misbrug
  • ·Manglende tilsyn med den unge


Det får kommunen ved at bruge os

Indsatsen vil blive tilpasset efter, hvad kommunen vurderer nødvendigt og efter familiens motivation. Der vil indgå familiebehandling til den samlede familie kombineret med særlige forløb til forældre og til barnet/den unge, hvis dette skønnes nødvendigt. Kernen i indsatsen vil typisk være fælles familiebehandling til hele familien, tilrettelagt ud fra en systemisk tankegang, som bygger på, at familiens udfordringer søges løst indenfor familien og med de muligheder, som den konkrete familie har.

Indhold i ydelsen

​CESA har igennem 7 år arbejdet med at anvende videns- og evidensbaserede programmer i det daglige behandlingsarbejde. Vi har arbejdet med metoderne PMTO (Parent Management Training Oregon), TFCO (Treatment Foster Care Oregon) og FFT (Funktionel Familie Terapi).

Hvor det vurderes hensigtsmæssigt vil der blive arbejdet med en af disse metoder i sin helhed. Såfremt det fagligt ikke er hensigtsmæssigt, vil der i tilrettelæggelsen af den enkelte indsats kunne arbejdes med elementer fra disse metoder efter en konkret vurdering. Fælles for metoderne er, at de er ressourcefokuserede og at de baserer sig på empowerment.

Der vil kunne tilbydes ugentlig familiebehandling, hvor hele familien i videst muligt omfang forudsættes at deltage. Sideløbende vil der kunne tilbydes ungeterapi/færdighedstræning, hvor der fokuseres på at styrke barnets eller den unges færdigheder i at deltage i fritids- og ungdomsliv.

I de familier, hvor der er brug for praktisk pædagogisk støtte i hjemmet vil dette ligeledes kunne tilkobles i en koordineret indsats.

Der vil være mulighed for at familien tilknyttes CESAs vagtordning, hvor der i akutte situationer vil være støtte fra kvalificeret behandlingspersonale døgnet rundt.

Der vil i alle tilfælde være en koordinerende fagperson, som påtager sig ansvar for koordinering af såvel indsatsen i familien som koordinering ift. de øvrige aktører omkring familien.

​Tid og pris

​​Det er vores erfaring, at en indsats skal iværksættes hurtigt når familiens motivation er til stede. Der vil derfor være stærkt fokus på at starte indsatsen straks når der har været afholdt et samarbejdsmøde med familie og sagsbehandler.
​Varigheden af et forløb vil afhænge af de konkrete problemstillinger, men der vil typisk være tale om forløb på 4-6 måneder.


​Der vil blive udarbejdet et konkret pristilbud i den enkelte sag.


​For yderligere oplysninger rettes henvendelse til

CESA                               CESA - Jylland
Odensevej 70            Ribe Landevej 33
5750 Ringe                  7100 Vejle
Tlf: 62623972

Mail: post@cesa.dk​

CESA

CVR: ​​63500410

Tlf.: 62 62 39 72

post@cesa.dk

CESA’s kontor

Odensevej 70, 5750 Ringe

Satellit og samværslokaler Jylland
​Ribe Landevej 33, 7100 Vejle

​​

Opholdsstedet Damkjærgård
​Berlin 17,  5463 Harndrup

​Samværslokaler i Ringe

Odensevej 61, 5750 Ringe

​Samværslokaler i Odense

Nørregade 16, 1. th., 5000 Odense C

Aflastningstilbuddet Fristedet
​Frørupvej 34A, 5853 Ørbæk

CESA, Center For Socialt Arbejde
Odensevej 70, 5750 Ringe
Tlf.:
62 62 39 72

Aflastningstilbuddet Fristedet

Frørupvej 34A, 5853 Ørbæk

Danmark

CESA, Center For Socialt Arbejde
Odensevej 61
5750 Ringe

​Samværslokaler

Nørregade 16, 1. th., 5000 Odense C

CESA, Center For Socialt Arbejde

Ribe Landevej 33

7100 Vejle

CESA, Center For Socialt Arbejde
Odensevej 70
5750 Ringe
Tlf.: 62623972
CVR: 63500410
post@cesa.dk

Damkjærgård

Berlin 17, 

5463 Harndrup, Denmark

Tlf.: 64881484

pt@cesa.dk